ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1

<< ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 1 >>
1 John 1 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1

o
what
ἦν
ēn
was
ἀπ'
ap
from
ἀρχῆς,
archēs
beginning

o
what
ἀκηκόαμεν,
akēkoamen
heard

o
what
ἑωράκαμεν
eōrakamen
seen
τοῖς
tois
the
ὀφθαλμοῖς
ophthalmois
eyes
ἡμῶν,
ēmōn
our

o
what
ἐθεασάμεθα
etheasametha
looked
καὶ
kai
and
αἱ
ai
the
χεῖρες
cheires
hands
ἡμῶν
ēmōn
our
ἐψηλάφησαν
epsēlaphēsan
touched
περὶ
peri
concerning
τοῦ
tou
the
λόγου
logou
word
τῆς
tēs
the
ζωῆς—
zōēs
life
2
καὶ
kai
and

ē
the
ζωὴ
zōē
life
ἐφανερώθη,
ephanerōthē
manifested
καὶ
kai
and
ἑωράκαμεν
eōrakamen
seen
καὶ
kai
and
μαρτυροῦμεν
marturoumen
testify
καὶ
kai
and
ἀπαγγέλλομεν
apangellomen
proclaim
ὑμῖν
umin
you
τὴν
tēn
the
ζωὴν
zōēn
life
τὴν
tēn
the
αἰώνιον
aiōnion
eternal
ἥτις
ētis
which
ἦν
ēn
was
πρὸς
pros
with
τὸν
ton
the
πατέρα
patera
Father
καὶ
kai
and
ἐφανερώθη
ephanerōthē
manifested
ἡμῖν
ēmin
us
3
ὃ—
o
what
ἑωράκαμεν
eōrakamen
seen
καὶ
kai
also
ἀκηκόαμεν,
akēkoamen
heard
ἀπαγγέλλομεν
apangellomen
proclaim
καὶ
kai
also
ὑμῖν,
umin
you
ἵνα
ina
so
καὶ
kai
also
ὑμεῖς
umeis
you
κοινωνίαν
koinōnian
fellowship
ἔχητε
echēte
have
μεθ'
meth
with
ἡμῶν.
ēmōn
us
καὶ
kai
also

ē
the
κοινωνία
koinōnia
fellowship
δὲ
de
also

ē
the
ἡμετέρα
ēmetera
our
μετὰ
meta
with
τοῦ
tou
the
πατρὸς
patros
Father
καὶ
kai
also
μετὰ
meta
with
τοῦ
tou
the
υἱοῦ
uiou
Son
αὐτοῦ
autou
his
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστοῦ.
christou
Christ
4
καὶ
kai
And
ταῦτα
tauta
things
γράφομεν
graphomen
write
ἡμεῖς,
ēmeis
us
ἵνα
ina
so

ē
the
χαρὰ
chara
joy
ἡμῶν
ēmōn
our

ē
be
πεπληρωμένη.
peplērōmenē
full

 5
Καὶ
kai
and
ἔστιν
estin
is
αὕτη
autē
this

ē
the
ἀγγελία
angelia
message
ἣν
ēn
which
ἀκηκόαμεν
akēkoamen
heard
ἀπ'
ap
of
αὐτοῦ
autou
him
καὶ
kai
and
ἀναγγέλλομεν
anangellomen
announce
ὑμῖν,
umin
you
ὅτι
oti
that

o
the
θεὸς
theos
God
φῶς
phōs
light
ἐστιν
estin
is
καὶ
kai
and
σκοτία
skotia
darkness
(οὐκ
ouk
no
ἐστιν)
estin
is
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
[οὐκ
ouk
no
ἔστιν]
estin
is
οὐδεμία.
oudemia
all
6
ἐὰν
ean
if
εἴπωμεν
eipōmen
say
ὅτι
oti
that
κοινωνίαν
koinōnian
fellowship
ἔχομεν
echomen
have
μετ'
met
with
αὐτοῦ
autou
him
καὶ
kai
and
ἐν
en
in
τῷ

the
σκότει
skotei
darkness
περιπατῶμεν,
peripatōmen
walk
ψευδόμεθα
pseudometha
lie
καὶ
kai
and
οὐ
ou
not
ποιοῦμεν
poioumen
practice
τὴν
tēn
the
ἀλήθειαν·
alētheian
truth
7
ἐὰν
ean
if
δὲ
de
But
ἐν
en
in
τῷ

the
φωτὶ
phōti
light
περιπατῶμεν,
peripatōmen
walk
ὡς
ōs
as
αὐτός
autos
himself
ἐστιν
estin
is
ἐν
en
in
τῷ

the
φωτί,
phōti
light
κοινωνίαν
koinōnian
fellowship
ἔχομεν
echomen
have
μετ'
met
another
ἀλλήλων
allēlōn
each other
καὶ
kai
and
τὸ
to
the
αἷμα
aima
blood
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
τοῦ
tou
the
υἱοῦ
uiou
Son
αὐτοῦ
autou
himself
καθαρίζει
katharizei
cleanses
ἡμᾶς
ēmas
us
ἀπὸ
apo
from
πάσης
pasēs
all
ἁμαρτίας.
amartias
sin
8
ἐὰν
ean
if
εἴπωμεν
eipōmen
say
ὅτι
oti
that
ἁμαρτίαν
amartian
sin
οὐκ
ouk
no
ἔχομεν,
echomen
have
ἑαυτοὺς
eautous
ourselves
πλανῶμεν
planōmen
deceiving
καὶ
kai
and

ē
the
ἀλήθεια
alētheia
truth
οὐκ
ouk
no
ἔστιν
estin
is
ἐν
en
in
ἡμῖν.
ēmin
us
9
ἐὰν
ean
if
ὁμολογῶμεν
omologōmen
confess
τὰς
tas
the
ἁμαρτίας
amartias
sins
ἡμῶν,
ēmōn
our
πιστός
pistos
faithful
ἐστιν
estin
is
καὶ
kai
and
δίκαιος,
dikaios
righteous
ἵνα
ina
to
ἀφῇ
aphē
forgive
ἡμῖν
ēmin
us
τὰς
tas
the
ἁμαρτίας
amartias
sins
καὶ
kai
and
καθαρίσῃ
katharisē
cleanse
ἡμᾶς
ēmas
us
ἀπὸ
apo
from
πάσης
pasēs
all
ἀδικίας.
adikias
unrighteousness
10
ἐὰν
ean
if
εἴπωμεν
eipōmen
say
ὅτι
oti
that
οὐχ
ouch
not
ἡμαρτήκαμεν,
ēmartēkamen
sinned
ψεύστην
pseustēn
liar
ποιοῦμεν
poioumen
make
αὐτὸν
auton
he
καὶ
kai
and

o
the
λόγος
logos
word
αὐτοῦ
autou
him
οὐκ
ouk
not
ἔστιν
estin
is
ἐν
en
in
ἡμῖν
ēmin
us


<< 1 John 1 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible