ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1

<< ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1 >>
1 Thessalonians 1 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Παῦλος
paulos
Paul
καὶ
kai
and
Σιλουανὸς
silouanos
Silvanus
καὶ
kai
and
Τιμόθεος
timotheos
Timothy
τῇ

the
ἐκκλησίᾳ
ekklēsia
church
Θεσσαλονικέων
thessalonikeōn
Thessalonians
ἐν
en
in
θεῷ
theō
God
πατρὶ
patri
Father
καὶ
kai
and
κυρίῳ
kuriō
Lord
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστῷ,
christō
Christ
χάρις
charis
grace
ὑμῖν
umin
you
καὶ
kai
and
εἰρήνη.
eirēnē
peace

 2
Εὐχαριστοῦμεν
eucharistoumen
thanks
τῷ

the
θεῷ
theō
God
πάντοτε
pantote
always
περὶ
peri
for
πάντων
pantōn
all
ὑμῶν
umōn
you
μνείαν
mneian
mention
ποιούμενοι
poioumenoi
making
ἐπὶ
epi
in
τῶν
tōn
the
προσευχῶν
proseuchōn
prayers
ἡμῶν,
ēmōn
our
3
ἀδιαλείπτως
adialeiptōs
constantly
μνημονεύοντες
mnēmoneuontes
Remembering
ὑμῶν
umōn
your
τοῦ
tou
the
ἔργου
ergou
work
τῆς
tēs
the
πίστεως
pisteōs
faith
καὶ
kai
and
τοῦ
tou
the
κόπου
kopou
labor
τῆς
tēs
the
ἀγάπης
agapēs
love
καὶ
kai
and
τῆς
tēs
the
ὑπομονῆς
upomonēs
steadfastness
τῆς
tēs
the
ἐλπίδος
elpidos
hope
τοῦ
tou
the
κυρίου
kuriou
Lord
ἡμῶν
ēmōn
our
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστοῦ
christou
Christ
ἔμπροσθεν
emprosthen
presence
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
καὶ
kai
and
πατρὸς
patros
Father
ἡμῶν,
ēmōn
our
4
εἰδότες,
eidotes
Knowing
ἀδελφοὶ
adelphoi
brethren
ἠγαπημένοι
ēgapēmenoi
beloved
ὑπὸ
upo
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
τὴν
tēn
the
ἐκλογὴν
eklogēn
choice
ὑμῶν,
umōn
your
5
ὅτι
oti
For
τὸ
to
the
εὐαγγέλιον
euangelion
gospel
ἡμῶν
ēmōn
our
οὐκ
ouk
not
ἐγενήθη
egenēthē
come
εἰς
eis
unto
ὑμᾶς
umas
you
ἐν
en
among
λόγῳ
logō
word
μόνον
monon
only
ἀλλὰ
alla
but
καὶ
kai
also
ἐν
en
among
δυνάμει
dunamei
power
καὶ
kai
also
ἐν
en
among
πνεύματι
pneumati
Spirit
ἁγίῳ
agiō
Holy
καὶ
kai
also
[ἐν]
en
among
πληροφορίᾳ
plērophoria
conviction
πολλῇ,
pollē
full
καθὼς
kathōs
just as
οἴδατε
oidate
know
οἷοι
oioi
such
ἐγενήθημεν
egenēthēmen
come
[ἐν]
en
among
ὑμῖν
umin
you
δι'
di
sake
ὑμᾶς.
umas
you
6
καὶ
kai
also
ὑμεῖς
umeis
you
μιμηταὶ
mimētai
imitators
ἡμῶν
ēmōn
us
ἐγενήθητε
egenēthēte
became
καὶ
kai
also
τοῦ
tou
the
κυρίου,
kuriou
Lord
δεξάμενοι
dexamenoi
received
τὸν
ton
the
λόγον
logon
word
ἐν
en
in
θλίψει
thlipsei
tribulation
πολλῇ
pollē
much
μετὰ
meta
with
χαρᾶς
charas
joy
πνεύματος
pneumatos
Spirit
ἁγίου,
agiou
Holy
7
ὥστε
ōste
so
γενέσθαι
genesthai
became
ὑμᾶς
umas
you
τύπον
tupon
example
πᾶσιν
pasin
all
τοῖς
tois
the
πιστεύουσιν
pisteuousin
believers
ἐν
en
in
τῇ

the
Μακεδονίᾳ
makedonia
Macedonia
καὶ
kai
and
ἐν
en
in
τῇ

the
Ἀχαΐᾳ.
achaia
Achaia
8
ἀφ'
aph
from
ὑμῶν
umōn
you
γὰρ
gar
For
ἐξήχηται
exēchētai
sound forth

o
the
λόγος
logos
word
τοῦ
tou
the
κυρίου
kuriou
Lord
οὐ
ou
not
μόνον
monon
only
ἐν
en
in
τῇ

the
Μακεδονίᾳ
makedonia
Macedonia
καὶ
kai
and
[ἐν]
en
in
[τῇ]

the
Ἀχαΐᾳ,
achaia
Achaia
ἀλλ'
all
but
ἐν
en
in
παντὶ
panti
every
τόπῳ
topō
place

ē
the
πίστις
pistis
faith
ὑμῶν
umōn
you

ē
the
πρὸς
pros
toward
τὸν
ton
the
θεὸν
theon
God
ἐξελήλυθεν,
exelēluthen
abroad
ὥστε
ōste
so
μὴ

no
χρείαν
chreian
need
ἔχειν
echein
have
ἡμᾶς
ēmas
we
λαλεῖν
lalein
say
τι.
ti
anything
9
αὐτοὶ
autoi
themselves
γὰρ
gar
For
περὶ
peri
about
ἡμῶν
ēmōn
us
ἀπαγγέλλουσιν
apangellousin
report
ὁποίαν
opoian
manner
εἴσοδον
eisodon
reception
ἔσχομεν
eschomen
had
πρὸς
pros
to
ὑμᾶς,
umas
you
καὶ
kai
and
πῶς
pōs
how
ἐπεστρέψατε
epestrepsate
turned
πρὸς
pros
to
τὸν
ton
the
θεὸν
theon
God
ἀπὸ
apo
from
τῶν
tōn
the
εἰδώλων
eidōlōn
idols
δουλεύειν
douleuein
serve
θεῷ
theō
God
ζῶντι
zōnti
living
καὶ
kai
and
ἀληθινῷ
alēthinō
true.
10
καὶ
kai
And
ἀναμένειν
anamenein
wait
τὸν
ton
which
υἱὸν
uion
Son
αὐτοῦ
autou
his
ἐκ
ek
from
τῶν
tōn
which
οὐρανῶν,
ouranōn
heaven
ὃν
on
whom
ἤγειρεν
ēgeiren
raised
ἐκ
ek
from
τῶν
tōn
which
νεκρῶν,
nekrōn
dead
Ἰησοῦν
iēsoun
Jesus
τὸν
ton
which
ῥυόμενον
ruomenon
rescues
ἡμᾶς
ēmas
us
ἐκ
ek
from
τῆς
tēs
which
ὀργῆς
orgēs
wrath
τῆς
tēs
which
ἐρχομένης.
erchomenēs
come


<< 1 Thessalonians 1 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible