ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1

<< ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 1 >>
2 Corinthians 1 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Παῦλος
paulos
Paul
ἀπόστολος
apostolos
apostle
Χριστοῦ
christou
Christ
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
διὰ
dia
by
θελήματος
thelēmatos
will
θεοῦ
theou
God
καὶ
kai
and
Τιμόθεος
timotheos
Timothy

o
which
ἀδελφός
adelphos
brother
τῇ

which
ἐκκλησίᾳ
ekklēsia
church
τοῦ
tou
which
θεοῦ
theou
God
τῇ

which
οὔσῃ
ousē
be
ἐν
en
in
Κορίνθῳ
korinthō
Corinth
σὺν
sun
with
τοῖς
tois
which
ἁγίοις
agiois
saints
πᾶσιν
pasin
all
τοῖς
tois
which
οὖσιν
ousin
be
ἐν
en
in
ὅλῃ
olē
throughout
τῇ

which
Ἀχαΐᾳ,
achaia
Achaia
2
χάρις
charis
grace
ὑμῖν
umin
you
καὶ
kai
and
εἰρήνη
eirēnē
peace
ἀπὸ
apo
from
θεοῦ
theou
God
πατρὸς
patros
Father
ἡμῶν
ēmōn
our
καὶ
kai
and
κυρίου
kuriou
Lord
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστοῦ.
christou
Christ

 3
Εὐλογητὸς
eulogētos
blessed

o
the
θεὸς
theos
God
καὶ
kai
and
πατὴρ
patēr
Father
τοῦ
tou
the
κυρίου
kuriou
Lord
ἡμῶν
ēmōn
our
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστοῦ,
christou
Christ

o
the
πατὴρ
patēr
Father
τῶν
tōn
the
οἰκτιρμῶν
oiktirmōn
mercies
καὶ
kai
and
θεὸς
theos
God
πάσης
pasēs
all
παρακλήσεως,
paraklēseōs
comfort
4

o
those
παρακαλῶν
parakalōn
comforts
ἡμᾶς
ēmas
our
ἐπὶ
epi
in
πάσῃ
pasē
all
τῇ

those
θλίψει
thlipsei
affliction
ἡμῶν
ēmōn
our
εἰς
eis
so
τὸ
to
those
δύνασθαι
dunasthai
able
ἡμᾶς
ēmas
our
παρακαλεῖν
parakalein
comforts
τοὺς
tous
those
ἐν
en
in
πάσῃ
pasē
all
θλίψει
thlipsei
affliction
διὰ
dia
by
τῆς
tēs
those
παρακλήσεως
paraklēseōs
comfort
ἧς
ēs
which
παρακαλούμεθα
parakaloumetha
comforts
αὐτοὶ
autoi
ourselves
ὑπὸ
upo
of
τοῦ
tou
those
θεοῦ.
theou
God
5
ὅτι
oti
For
καθὼς
kathōs
just as
περισσεύει
perisseuei
abundance
τὰ
ta
the
παθήματα
pathēmata
sufferings
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ
christou
Christ
εἰς
eis
in
ἡμᾶς,
ēmas
us
οὕτως
outōs
so
διὰ
dia
through
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ
christou
Christ
περισσεύει
perisseuei
abundance
καὶ
kai
also

ē
the
παράκλησις
paraklēsis
comfort
ἡμῶν.
ēmōn
our
6
εἴτε
eite
if
δὲ
de
And
θλιβόμεθα,
thlibometha
afflicted
ὑπὲρ
uper
for
τῆς
tēs
which
ὑμῶν
umōn
your
παρακλήσεως
paraklēseōs
comfort
καὶ
kai
also
σωτηρίας·
sōtērias
salvation
εἴτε
eite
if
παρακαλούμεθα,
parakaloumetha
comforted
ὑπὲρ
uper
for
τῆς
tēs
which
ὑμῶν
umōn
your
παρακλήσεως
paraklēseōs
comfort
τῆς
tēs
which
ἐνεργουμένης
energoumenēs
effective
ἐν
en
in
ὑπομονῇ
upomonē
enduring
τῶν
tōn
which
αὐτῶν
autōn
same
παθημάτων
pathēmatōn
sufferings
ὧν
ōn
which
καὶ
kai
also
ἡμεῖς
ēmeis
we
πάσχομεν.
paschomen
suffer
καὶ
kai
also

ē
which
ἐλπὶς
elpis
faith
ἡμῶν
ēmōn
our
βεβαία
bebaia
firm
ὑπὲρ
uper
for
ὑμῶν
umōn
your
7
εἰδότες
eidotes
knowing
ὅτι
oti
that
ὡς
ōs
as
κοινωνοί
koinōnoi
sharers
ἐστε
este
are
τῶν
tōn
the
παθημάτων,
pathēmatōn
sufferings
οὕτως
outōs
so
καὶ
kai
also
τῆς
tēs
the
παρακλήσεως.
paraklēseōs
comfort

 8
Οὐ
ou
not
γὰρ
gar
For
θέλομεν
thelomen
want
ὑμᾶς
umas
you
ἀγνοεῖν,
agnoein
unaware
ἀδελφοί,
adelphoi
brethren
ὑπὲρ
uper
beyond
τῆς
tēs
which
θλίψεως
thlipseōs
affliction
ἡμῶν
ēmōn
our
τῆς
tēs
which
γενομένης
genomenēs
came
ἐν
en
in
τῇ

which
Ἀσίᾳ,
asia
Asia
ὅτι
oti
that
καθ'
kath
excessively
ὑπερβολὴν
uperbolēn
measure
ὑπὲρ
uper
beyond
δύναμιν
dunamin
strength
ἐβαρήθημεν
ebarēthēmen
burdened
ὥστε
ōste
so
ἐξαπορηθῆναι
exaporēthēnai
despaired
ἡμᾶς
ēmas
we
καὶ
kai
even
τοῦ
tou
which
ζῆν·
zēn
life
9
ἀλλὰ
alla
indeed
αὐτοὶ
autoi
ourselves
ἐν
en
within
ἑαυτοῖς
eautois
ourselves
τὸ
to
which
ἀπόκριμα
apokrima
sentence
τοῦ
tou
which
θανάτου
thanatou
death
ἐσχήκαμεν,
eschēkamen
had
ἵνα
ina
so
μὴ

not
πεποιθότες
pepoithotes
trust
ὦμεν
ōmen
may
ἐφ'
eph
in
ἑαυτοῖς
eautois
ourselves
ἀλλ'
all
indeed
ἐπὶ
epi
in
τῷ

which
θεῷ
theō
God
τῷ

which
ἐγείροντι
egeironti
raises
τοὺς
tous
which
νεκρούς·
nekrous
dead
10
ὃς
os
who
ἐκ
ek
from
τηλικούτου
tēlikoutou
great
θανάτου
thanatou
death
ἐρρύσατο
errusato
delivered
ἡμᾶς
ēmas
us
καὶ
kai
and
ῥύσεται,
rusetai
delivered
εἰς
eis
in
ὃν
on
who
ἠλπίκαμεν
ēlpikamen
trust
ὅτι
oti
that
καὶ
kai
and
ἔτι
eti
yet
ῥύσεται,
rusetai
delivered
11
συνυπουργούντων
sunupourgountōn
together
καὶ
kai
also
ὑμῶν
umōn
you
ὑπὲρ
uper
behalf
ἡμῶν
ēmōn
our
τῇ

the
δεήσει,
deēsei
prayers
ἵνα
ina
so
ἐκ
ek
by
πολλῶν
pollōn
many
προσώπων
prosōpōn
persons
τὸ
to
the
εἰς
eis
upon
ἡμᾶς
ēmas
us
χάρισμα
charisma
favor
διὰ
dia
through
πολλῶν
pollōn
many
εὐχαριστηθῇ
eucharistēthē
give thanks
ὑπὲρ
uper
behalf
ἡμῶν.
ēmōn
our

 12

ē
the
γὰρ
gar
For
καύχησις
kauchēsis
rejoicing
ἡμῶν
ēmōn
our
αὕτη
autē
this
ἐστίν,
estin
is
τὸ
to
the
μαρτύριον
marturion
testimony
τῆς
tēs
the
συνειδήσεως
suneidēseōs
conscience
ἡμῶν,
ēmōn
our
ὅτι
oti
that
ἐν
en
in
ἁγιότητι / ἁπλότητι
aplotēti
simplicity
καὶ
kai
and
εἰλικρινείᾳ
eilikrineia
sincerity
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
godly
καὶ
kai
and
οὐκ
ouk
not
ἐν
en
in
σοφίᾳ
sophia
wisdom
σαρκικῇ
sarkikē
fleshly
ἀλλ'
all
but
ἐν
en
in
χάριτι
chariti
grace
θεοῦ,
theou
godly
ἀνεστράφημεν
anestraphēmen
conducted
ἐν
en
in
τῷ

the
κόσμῳ
kosmō
world
περισσοτέρως
perissoterōs
abundantly
δὲ
de
and
πρὸς
pros
toward
ὑμᾶς.
umas
you-ward
13
οὐ
ou
nothing
γὰρ
gar
For
ἄλλα
alla
else
γράφομεν
graphomen
write
ὑμῖν
umin
you
ἀλλ'
all
but

ē
than

a
what
ἀναγινώσκετε
anaginōskete
read

ē
than
καὶ
kai
even
ἐπιγινώσκετε·
epiginōskete
understand
ἐλπίζω
elpizō
hope
δὲ
de
and
ὅτι
oti
for
ἕως
eōs
until
τέλους
telous
end
ἐπιγνώσεσθε,
epignōsesthe
understand
14
καθὼς
kathōs
just as
καὶ
kai
also
ἐπέγνωτε
epegnōte
understand
ἡμᾶς
ēmas
us
ἀπὸ
apo
in
μέρους,
merous
partially
ὅτι
oti
that
καύχημα
kauchēma
rejoicing
ὑμῶν
umōn
your
ἐσμεν
esmen
are
καθάπερ
kathaper
as
καὶ
kai
also
ὑμεῖς
umeis
you
ἡμῶν
ēmōn
ours
ἐν
en
in
τῇ

the
ἡμέρᾳ
ēmera
day
τοῦ
tou
the
κυρίου
kuriou
Lord
ἡμῶν
ēmōn
ours
Ἰησοῦ.
iēsou
Jesus

 15
Καὶ
kai
And
ταύτῃ
tautē
this
τῇ

the
πεποιθήσει
pepoithēsei
confidence
ἐβουλόμην
eboulomēn
intended
πρότερον
proteron
before
πρὸς
pros
unto
ὑμᾶς
umas
you
ἐλθεῖν,
elthein
come
ἵνα
ina
so
δευτέραν
deuteran
twice
χαρὰν / χάριν
charin
blessing
σχῆτε,
schēte
receive
16
καὶ
kai
and
δι'
di
way
ὑμῶν
umōn
you
διελθεῖν
dielthein
pass
εἰς
eis
in
Μακεδονίαν,
makedonian
Macedonia
καὶ
kai
and
πάλιν
palin
again
ἀπὸ
apo
of
Μακεδονίας
makedonias
Macedonia
ἐλθεῖν
elthein
come
πρὸς
pros
unto
ὑμᾶς
umas
you
καὶ
kai
and
ὑφ'
uph
of
ὑμῶν
umōn
you
προπεμφθῆναι
propemphthēnai
way
εἰς
eis
in
τὴν
tēn
the
Ἰουδαίαν.
ioudaian
Judaea
17
τοῦτο
touto
thus
οὖν
oun
therefore
βουλόμενος
boulomenos
intended
μήτι
mēti
use
ἄρα
ara
therefore
τῇ

the
ἐλαφρίᾳ
elaphria
lightness
ἐχρησάμην;
echrēsamēn
vacillating

ē
or

a
what
βουλεύομαι
bouleuomai
purpose
κατὰ
kata
according
σάρκα
sarka
flesh
βουλεύομαι,
bouleuomai
purpose
ἵνα
ina
so

ē
be
παρ'
par
with
ἐμοὶ
emoi
me
τὸ
to
the
ναὶ
nai
yes
ναὶ
nai
yes
καὶ
kai
and
τὸ
to
the
οὒ
ou
no
οὔ;
ou
no
18
πιστὸς
pistos
faithful
δὲ
de
But

o
the
θεὸς
theos
God
ὅτι
oti
for

o
the
λόγος
logos
word
ἡμῶν
ēmōn
our

o
the
πρὸς
pros
toward
ὑμᾶς
umas
you
οὐκ
ouk
no
ἔστιν
estin
are
ναὶ
nai
yes
καὶ
kai
and
οὔ.
ou
no
19

o
who
τοῦ
tou
who
θεοῦ
theou
God
γὰρ
gar
For
υἱὸς
uios
Son
Χριστὸς ⇔
christos
Jesus
Ἰησοῦς
iēsous
Christ

o
who
ἐν
en
among
ὑμῖν
umin
you
δι'
di
by
ἡμῶν
ēmōn
us
κηρυχθείς,
kēruchtheis
preached
δι'
di
by
ἐμοῦ
emou
me
καὶ
kai
and
Σιλουανοῦ
silouanou
Silvanus
καὶ
kai
and
Τιμοθέου,
timotheou
Timothy
οὐκ
ouk
no
ἐγένετο
egeneto
was
ναὶ
nai
yes
καὶ
kai
and
οὔ
ou
no
ἀλλὰ
alla
but
ναὶ
nai
yes
ἐν
en
among
αὐτῷ
autō
him
γέγονεν.
gegonen
was
20
ὅσαι
osai
many
γὰρ
gar
For
ἐπαγγελίαι
epangeliai
promises
θεοῦ,
theou
God
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
τὸ
to
the
ναί·
nai
yes
διὸ
dio
therefore
καὶ
kai
also
δι'
di
through
αὐτοῦ
autou
him
τὸ
to
the
ἀμὴν
amēn
Amen
τῷ

the
θεῷ
theō
God
πρὸς
pros
unto
δόξαν
doxan
glory
δι'
di
through
ἡμῶν.
ēmōn
us
21

o
the
δὲ
de
now
βεβαιῶν
bebaiōn
establishes
ἡμᾶς
ēmas
us
σὺν
sun
with
ὑμῖν
umin
you
εἰς
eis
in
Χριστὸν
christon
Christ
καὶ
kai
and
χρίσας
chrisas
anointed
ἡμᾶς
ēmas
us
θεός,
theos
God
22

o
Who
καὶ
kai
also
σφραγισάμενος
sphragisamenos
sealed
ἡμᾶς
ēmas
us
καὶ
kai
also
δοὺς
dous
gave
τὸν
ton
Who
ἀρραβῶνα
arrabōna
earnest
τοῦ
tou
Who
πνεύματος
pneumatos
Spirit
ἐν
en
in
ταῖς
tais
Who
καρδίαις
kardiais
hearts
ἡμῶν.
ēmōn
our

 23
ἐγὼ
egō
I
δὲ
de
Moreover
μάρτυρα
martura
witness
τὸν
ton
the
θεὸν
theon
God
ἐπικαλοῦμαι
epikaloumai
call
ἐπὶ
epi
upon
τὴν
tēn
the
ἐμὴν
emēn
my
ψυχήν,
psuchēn
soul
ὅτι
oti
that
φειδόμενος
pheidomenos
spare
ὑμῶν
umōn
you
οὐκέτι
ouketi
again
ἦλθον
ēlthon
come
εἰς
eis
unto
Κόρινθον.
korinthon
Corinth
24
οὐχ
ouch
Not
ὅτι
oti
that
κυριεύομεν
kurieuomen
over
ὑμῶν
umōn
your
τῆς
tēs
the
πίστεως
pisteōs
faith
ἀλλὰ
alla
but
συνεργοί
sunergoi
workers
ἐσμεν
esmen
are
τῆς
tēs
the
χαρᾶς
charas
joy
ὑμῶν·
umōn
your
τῇ

the
γὰρ
gar
for
πίστει
pistei
faith
ἑστήκατε.
estēkate
stand


<< 2 Corinthians 1 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible