ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1

<< ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 1 >>
Hebrews 1 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Πολυμερῶς
polumerōs
times
καὶ
kai
and
πολυτρόπως
polutropōs
manners
πάλαι
palai
past

o
the
θεὸς
theos
God
λαλήσας
lalēsas
spoke
τοῖς
tois
the
πατράσιν
patrasin
fathers
ἐν
en
by
τοῖς
tois
the
προφήταις
prophētais
prophets
2
ἐπ'
ep
in
ἐσχάτου
eschatou
last
τῶν
tōn
the
ἡμερῶν
ēmerōn
days
τούτων
toutōn
these
ἐλάλησεν
elalēsen
spoken
ἡμῖν
ēmin
us
ἐν
en
by
υἱῷ,
uiō
Son
ὃν
on
whom
ἔθηκεν
ethēken
appointed
κληρονόμον
klēronomon
heir
πάντων,
pantōn
all things
δι'
di
through
οὗ
ou
whom
καὶ
kai
also
ἐποίησεν
epoiēsen
made
τοὺς
tous
the
αἰῶνας·
aiōnas
world
3
ὃς
os
Who
ὢν
ōn
being
ἀπαύγασμα
apaugasma
radiance
τῆς
tēs
the
δόξης
doxēs
glory
καὶ
kai
and
χαρακτὴρ
charaktēr
image
τῆς
tēs
the
ὑποστάσεως
upostaseōs
nature
αὐτοῦ,
autou
his
φέρων
pherōn
upholds
τε
te
and
τὰ
ta
the
πάντα
panta
all things
τῷ

the
ῥήματι
rēmati
word
τῆς
tēs
the
δυνάμεως
dunameōs
power
αὐτοῦ,
autou
his
καθαρισμὸν
katharismon
purification
τῶν
tōn
the
ἁμαρτιῶν
amartiōn
sins
ποιησάμενος
poiēsamenos
made
ἐκάθισεν
ekathisen
sit down
ἐν
en
on
δεξιᾷ
dexia
hand
τῆς
tēs
the
μεγαλωσύνης
megalōsunēs
majesty
ἐν
en
on
ὑψηλοῖς,
upsēlois
high
4
τοσούτῳ
tosoutō
much
κρείττων
kreittōn
better
γενόμενος
genomenos
become
τῶν
tōn
the
ἀγγέλων
angelōn
angels
ὅσῳ
osō
as
διαφορώτερον
diaphorōteron
excellent
παρ'
par
than
αὐτοὺς
autous
they
κεκληρονόμηκεν
keklēronomēken
inherited
ὄνομα.
onoma
name

 5
Τίνι
tini
which
γὰρ
gar
For
εἶπέν
eipen
said
ποτε
pote
ever
τῶν
tōn
the
ἀγγέλων·
angelōn
angels

 υἱός
uios
Son
μου
mou
my
εἶ
ei
is
σύ,
su
you
 ἐγὼ
egō
I
σήμερον
sēmeron
today
γεγέννηκά
gegennēka
begotten
σε;
se
you

καὶ
kai
and
πάλιν,
palin
again

 ἐγὼ
egō
I
ἔσομαι
esomai
be
αὐτῷ
autō
him
εἰς
eis
to
πατέρα,
patera
Father
 καὶ
kai
and
αὐτὸς
autos
he
ἔσται
estai
be
μοι
moi
me
εἰς
eis
to
υἱόν;
uion
Son

6
ὅταν
otan
when
δὲ
de
And
πάλιν
palin
again
εἰσαγάγῃ
eisagagē
brings
τὸν
ton
the
πρωτότοκον
prōtotokon
firstborn
εἰς
eis
into
τὴν
tēn
the
οἰκουμένην,
oikoumenēn
world
λέγει,
legei
says

 καὶ
kai
And
προσκυνησάτωσαν
proskunēsatōsan
worship
αὐτῷ
autō
him
πάντες
pantes
all
ἄγγελοι
angeloi
angels
θεοῦ.
theou
God

7
καὶ
kai
and
πρὸς
pros
of
μὲν
men
even
τοὺς
tous
the
ἀγγέλους
angelous
angels
λέγει,
legei
says

 
o
the
ποιῶν
poiōn
makes
τοὺς
tous
the
ἀγγέλους
angelous
angels
αὐτοῦ
autou
his
πνεύματα
pneumata
winds
 καὶ
kai
and
τοὺς
tous
the
λειτουργοὺς
leitourgous
ministers
αὐτοῦ
autou
his
πυρὸς
puros
fire
φλόγα,
phloga
flame

8
πρὸς
pros
unto
δὲ
de
But
τὸν
ton
the
υἱόν,
uion
Son
 
o
the
θρόνος
thronos
throne
σου
sou
your

o
the
θεός
theos
God
εἰς
eis
for
τὸν
ton
the
αἰῶνα
aiōna
ever
τοῦ
tou
the
αἰῶνος,
aiōnos
ever
 καὶ
kai
and

ē
the
ῥάβδος
rabdos
SCEPTER
τῆς
tēs
the
εὐθύτητος
euthutētos
righteous
ῥάβδος
rabdos
SCEPTER
τῆς
tēs
the
βασιλείας
basileias
kingdom
αὐτοῦ / σου·
sou
your
 9
ἠγάπησας
ēgapēsas
loved
δικαιοσύνην
dikaiosunēn
righteousness
καὶ
kai
and
ἐμίσησας
emisēsas
hated
ἀνομίαν·
anomian
lawlessness
 διὰ
dia
therefore
τοῦτο
touto
this
ἔχρισέν
echrisen
anointed
σε
se
you

o
the
θεός
theos
God

o
the
θεός
theos
God
σου
sou
your
 ἔλαιον
elaion
oil
ἀγαλλιάσεως
agalliaseōs
gladness
παρὰ
para
above
τοὺς
tous
the
μετόχους
metochous
companions
σου.
sou
your

10
καί,
kai
and

 σὺ
su
you
κατ'
kat
in
ἀρχάς,
archas
beginning
κύριε,
kurie
Lord
τὴν
tēn
the
γῆν
gēn
earth
ἐθεμελίωσας,
ethemeliōsas
foundation
 καὶ
kai
and
ἔργα
erga
works
τῶν
tōn
the
χειρῶν
cheirōn
hands
σού
sou
your
εἰσιν
eisin
are
οἱ
oi
the
οὐρανοί·
ouranoi
heavens
 11
αὐτοὶ
autoi
They
ἀπολοῦνται,
apolountai
perish
σὺ
su
you
δὲ
de
but
διαμένεις,
diameneis
remain
 καὶ
kai
and
πάντες
pantes
all
ὡς
ōs
like
ἱμάτιον
imation
garment
παλαιωθήσονται,
palaiōthēsontai
old
 12
καὶ
kai
also
ὡσεὶ
ōsei
as
περιβόλαιον
peribolaion
mantle
ἑλίξεις
elixeis
roll
αὐτούς,
autous
same
 ὡς
ōs
like
ἱμάτιον
imation
garment
καὶ
kai
also
ἀλλαγήσονται·
allagēsontai
changed
 σὺ
su
you
δὲ
de
but

o
the
αὐτὸς
autos
same
εἶ
ei
is
 καὶ
kai
also
τὰ
ta
the
ἔτη
etē
years
σου
sou
your
οὐκ
ouk
not
ἐκλείψουσιν.
ekleipsousin
fail

13
πρὸς
pros
to
τίνα
tina
which
δὲ
de
But
τῶν
tōn
the
ἀγγέλων
angelōn
angels
εἴρηκέν
eirēken
say
ποτε,
pote
ever

 κάθου
kathou
sit
ἐκ
ek
on
δεξιῶν
dexiōn
hand
μου,
mou
my
 ἕως
eōs
until
ἂν
an
whatever
θῶ
thō
make
τοὺς
tous
the
ἐχθρούς
echthrous
enemies
σου
sou
you
ὑποπόδιον
upopodion
footstool
τῶν
tōn
the
ποδῶν
podōn
foot
σου;
sou
you

14
οὐχὶ
ouchi
not
πάντες
pantes
all
εἰσὶν
eisin
are
λειτουργικὰ
leitourgika
ministering
πνεύματα
pneumata
spirits
εἰς
eis
to
διακονίαν
diakonian
service
ἀποστελλόμενα
apostellomena
sent
διὰ
dia
sake
τοὺς
tous
those
μέλλοντας
mellontas
will
κληρονομεῖν
klēronomein
inherit
σωτηρίαν;
sōtērian
salvation


<< Hebrews 1 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible