ΙΑΚΩΒΟΥ 3

<< ΙΑΚΩΒΟΥ 3 >>
James 3 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Μὴ

not
πολλοὶ
polloi
many
διδάσκαλοι
didaskaloi
teachers
γίνεσθε,
ginesthe
become
ἀδελφοί
adelphoi
brethren
μου,
mou
My
εἰδότες
eidotes
knowing
ὅτι
oti
that
μεῖζον
meizon
stricter
κρίμα
krima
judgment
λημψόμεθα.
lēmpsometha
incur
2
πολλὰ
polla
many
γὰρ
gar
For
πταίομεν
ptaiomen
stumble
ἅπαντες.
apantes
all
εἴ
ei
if
τις
tis
anyone
ἐν
en
in
λόγῳ
logō
word
οὐ
ou
not
πταίει,
ptaiei
stumble
οὗτος
outos
same
τέλειος
teleios
perfect
ἀνήρ
anēr
man
δυνατὸς
dunatos
able
χαλιναγωγῆσαι
chalinagōgēsai
bridle
καὶ
kai
well
ὅλον
olon
whole
τὸ
to
the
σῶμα.
sōma
body
3
εἰ
ei
if
δὲ
de
now
τῶν
tōn
the
ἵππων
ippōn
horses
τοὺς
tous
the
χαλινοὺς
chalinous
bits
εἰς
eis
so
τὰ
ta
the
στόματα
stomata
mouths
βάλλομεν
ballomen
put
εἰς
eis
so
τὸ
to
the
πείθεσθαι
peithesthai
obey
αὐτοὺς
autous
he
ἡμῖν,
ēmin
us
καὶ
kai
well
ὅλον
olon
entire
τὸ
to
the
σῶμα
sōma
body
αὐτῶν
autōn
himself
μετάγομεν.
metagomen
direct
4
ἰδοὺ
idou
look
καὶ
kai
also
τὰ
ta
the
πλοῖα
ploia
ships
τηλικαῦτα
tēlikauta
great
ὄντα
onta
be
καὶ
kai
also
ὑπὸ
upo
by
ἀνέμων
anemōn
winds
σκληρῶν
sklērōn
strong
ἐλαυνόμενα,
elaunomena
driven
μετάγεται
metagetai
directed
ὑπὸ
upo
by
ἐλαχίστου
elachistou
small
πηδαλίου
pēdaliou
rudder
ὅπου
opou
wherever

ē
the
ὁρμὴ
ormē
inclination
τοῦ
tou
the
εὐθύνοντος
euthunontos
pilot
βούλεται,
bouletai
desires
5
οὕτως
outōs
so
καὶ
kai
also

ē
the
γλῶσσα
glōssa
tongue
μικρὸν
mikron
small
μέλος
melos
part
ἐστὶν
estin
is
καὶ
kai
also
μεγάλα
megala
exceeding
αὐχεῖ.
auchei
things

 ἰδοὺ
idou
see
ἡλίκον
ēlikon
how great
πῦρ
pur
fire
ἡλίκην
ēlikēn
how great
ὕλην
ulēn
forest
ἀνάπτει·
anaptei
kindles
6
καὶ
kai
and

ē
the
γλῶσσα
glōssa
tongue
πῦρ·
pur
fire

o
the
κόσμος
kosmos
world
τῆς
tēs
the
ἀδικίας
adikias
iniquity

ē
the
γλῶσσα
glōssa
tongue
καθίσταται
kathistatai
set
ἐν
en
among
τοῖς
tois
the
μέλεσιν
melesin
members
ἡμῶν,
ēmōn
our

ē
the
σπιλοῦσα
spilousa
defiles
ὅλον
olon
entire
τὸ
to
the
σῶμα
sōma
body
καὶ
kai
and
φλογίζουσα
phlogizousa
fire
τὸν
ton
the
τροχὸν
trochon
course
τῆς
tēs
the
γενέσεως
geneseōs
life
καὶ
kai
and
φλογιζομένη
phlogizomenē
fire
ὑπὸ
upo
of
τῆς
tēs
the
γεέννης.
geennēs
hell
7
πᾶσα
pasa
every
γὰρ
gar
For
φύσις
phusis
species
θηρίων
thēriōn
beasts
τε
te
and
καὶ
kai
and
πετεινῶν,
peteinōn
birds
ἑρπετῶν
erpetōn
reptiles
τε
te
and
καὶ
kai
and
ἐναλίων
enaliōn
sea creature
δαμάζεται
damazetai
tamed
καὶ
kai
and
δεδάμασται
dedamastai
tamed
τῇ

the
φύσει
phusei
species
τῇ

the
ἀνθρωπίνῃ,
anthrōpinē
human
8
τὴν
tēn
the
δὲ
de
But
γλῶσσαν
glōssan
tongue
οὐδεὶς
oudeis
no
δαμάσαι
damasai
tame
δύναται
dunatai
can
ἀνθρώπων,
anthrōpōn
man
ἀκατάστατον
akatastaton
restless
κακόν,
kakon
evil
μεστὴ
mestē
full
ἰοῦ
iou
poison
θανατηφόρου.
thanatēphorou
deadly
9
ἐν
en
therewith
αὐτῇ
autē
herself
εὐλογοῦμεν
eulogoumen
bless
τὸν
ton
which
κύριον
kurion
Lord
καὶ
kai
and
πατέρα
patera
Father
καὶ
kai
and
ἐν
en
therewith
αὐτῇ
autē
herself
καταρώμεθα
katarōmetha
curse
τοὺς
tous
which
ἀνθρώπους
anthrōpous
men
τοὺς
tous
which
καθ'
kath
after
ὁμοίωσιν
omoiōsin
likeness
θεοῦ
theou
God
γεγονότας,
gegonotas
made
10
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
αὐτοῦ
autou
same
στόματος
stomatos
mouth
ἐξέρχεται
exerchetai
come
εὐλογία
eulogia
blessing
καὶ
kai
and
κατάρα.
katara
cursing
οὐ
ou
not
χρή,
chrē
ought
ἀδελφοί
adelphoi
brethren
μου,
mou
My
ταῦτα
tauta
things
οὕτως
outōs
so
γίνεσθαι.
ginesthai
be
11
μήτι
mēti
Doth

ē
the
πηγὴ
pēgē
fountain
ἐκ
ek
at
τῆς
tēs
the
αὐτῆς
autēs
same
ὀπῆς
opēs
opening
βρύει
bruei
send
τὸ
to
the
γλυκὺ
gluku
fresh
καὶ
kai
and
τὸ
to
the
πικρόν;
pikron
bitter
12
μὴ

cannot
δύναται,
dunatai
can
ἀδελφοί
adelphoi
brethren
μου,
mou
my
συκῆ
sukē
tree
ἐλαίας
elaias
olives
ποιῆσαι
poiēsai
produce

ē
or
ἄμπελος
ampelos
vine
σῦκα;
suka
figs
οὔτε
oute
nor
ἁλυκὸν
alukon
salt
γλυκὺ
gluku
fresh
ποιῆσαι
poiēsai
produce
ὕδωρ.
udōr
water

 13
Τίς
tis
who
σοφὸς
sophos
wise
καὶ
kai
and
ἐπιστήμων
epistēmōn
knowledge
ἐν
en
among
ὑμῖν
umin
you
δειξάτω
deixatō
show
ἐκ
ek
of
τῆς
tēs
the
καλῆς
kalēs
good
ἀναστροφῆς
anastrophēs
behavior
τὰ
ta
the
ἔργα
erga
deeds
αὐτοῦ
autou
his
ἐν
en
among
πραΰτητι
prautēti
gentleness
σοφίας.
sophias
wisdom
14
εἰ
ei
if
δὲ
de
But
ζῆλον
zēlon
jealousy
πικρὸν
pikron
bitter
ἔχετε
echete
have
καὶ
kai
and
ἐριθείαν
eritheian
strife
ἐν
en
in
τῇ

the
καρδίᾳ
kardia
heart
ὑμῶν,
umōn
your
μὴ

not
κατακαυχᾶσθε
katakauchasthe
arrogant
καὶ
kai
and
ψεύδεσθε
pseudesthe
lie
κατὰ
kata
against
τῆς
tēs
the
ἀληθείας.
alētheias
truth
15
οὐκ
ouk
not
ἔστιν
estin
descendeth
αὕτη
autē
this

ē
the
σοφία
sophia
wisdom
ἄνωθεν
anōthen
from above
κατερχομένη
katerchomenē
come down
ἀλλὰ
alla
but
ἐπίγειος,
epigeios
earthly
ψυχική,
psuchikē
natural
δαιμονιώδης.
daimoniōdēs
demonic
16
ὅπου
opou
where
γὰρ
gar
For
ζῆλος
zēlos
jealousy
καὶ
kai
and
ἐριθεία,
eritheia
strife
ἐκεῖ
ekei
there
ἀκαταστασία
akatastasia
disorder
καὶ
kai
and
πᾶν
pan
every
φαῦλον
phaulon
evil
πρᾶγμα.
pragma
thing
17

ē
the
δὲ
de
But
ἄνωθεν
anōthen
from above
σοφία
sophia
wisdom
πρῶτον
prōton
first
μὲν
men
pure
ἁγνή
agnē
pure
ἐστιν,
estin
is
ἔπειτα
epeita
then
εἰρηνική,
eirēnikē
peaceable
ἐπιεικής,
epieikēs
gentle
εὐπειθής,
eupeithēs
reasonable
μεστὴ
mestē
full
ἐλέους
eleous
mercy
καὶ
kai
and
καρπῶν
karpōn
fruits
ἀγαθῶν,
agathōn
good
ἀδιάκριτος,
adiakritos
unwavering
ἀνυπόκριτος.
anupokritos
without hypocrisy
18
καρπὸς
karpos
fruit
δὲ
de
And
δικαιοσύνης
dikaiosunēs
righteousness
ἐν
en
in
εἰρήνῃ
eirēnē
peace
σπείρεται
speiretai
sown
τοῖς
tois
those
ποιοῦσιν
poiousin
make
εἰρήνην.
eirēnēn
peace


<< James 3 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible