ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 1

<< ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Β΄ 1 >>
2 Thessalonians 1 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Παῦλος
paulos
Paul
καὶ
kai
and
Σιλουανὸς
silouanos
Silvanus
καὶ
kai
and
Τιμόθεος
timotheos
Timothy
τῇ

the
ἐκκλησίᾳ
ekklēsia
church
Θεσσαλονικέων
thessalonikeōn
Thessalonians
ἐν
en
in
θεῷ
theō
God
πατρὶ
patri
Father
ἡμῶν
ēmōn
our
καὶ
kai
and
κυρίῳ
kuriō
Lord
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστῷ,
christō
Christ
2
χάρις
charis
grace
ὑμῖν
umin
you
καὶ
kai
and
εἰρήνη
eirēnē
peace
ἀπὸ
apo
from
θεοῦ
theou
God
πατρὸς
patros
Father
[ἡμῶν]
ēmōn
our
καὶ
kai
and
κυρίου
kuriou
Lord
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστοῦ.
christou
Christ

 3
Εὐχαριστεῖν
eucharistein
thank
ὀφείλομεν
opheilomen
ought
τῷ

the
θεῷ
theō
God
πάντοτε
pantote
always
περὶ
peri
for
ὑμῶν,
umōn
you
ἀδελφοί,
adelphoi
brethren
καθὼς
kathōs
as
ἄξιόν
axion
fitting
ἐστιν,
estin
is
ὅτι
oti
because
ὑπεραυξάνει
uperauxanei
exceedingly

ē
the
πίστις
pistis
faith
ὑμῶν
umōn
you
καὶ
kai
and
πλεονάζει
pleonazei
abounds

ē
the
ἀγάπη
agapē
love
ἑνὸς
enos
one
ἑκάστου
ekastou
each
πάντων
pantōn
all
ὑμῶν
umōn
you
εἰς
eis
toward
ἀλλήλους,
allēlous
each other
4
ὥστε
ōste
therefore
αὐτοὺς
autous
ourselves
ἡμᾶς
ēmas
we
ἐν
en
among
ὑμῖν
umin
you
ἐγκαυχᾶσθαι
enkauchasthai
glory
ἐν
en
among
ταῖς
tais
the
ἐκκλησίαις
ekklēsiais
churches
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ὑπὲρ
uper
for
τῆς
tēs
the
ὑπομονῆς
upomonēs
perseverance
ὑμῶν
umōn
your
καὶ
kai
and
πίστεως
pisteōs
faith
ἐν
en
among
πᾶσιν
pasin
all
τοῖς
tois
the
διωγμοῖς
diōgmois
persecutions
ὑμῶν
umōn
your
καὶ
kai
and
ταῖς
tais
the
θλίψεσιν
thlipsesin
afflictions
αἷς
ais
which
ἀνέχεσθε.
anechesthe
endure
5
ἔνδειγμα
endeigma
token
τῆς
tēs
the
δικαίας
dikaias
righteous
κρίσεως
kriseōs
judgment
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God's
εἰς
eis
so
τὸ
to
the
καταξιωθῆναι
kataxiōthēnai
worthy
ὑμᾶς
umas
you
τῆς
tēs
the
βασιλείας
basileias
kingdom
τοῦ
tou
the
θεοῦ,
theou
God's
ὑπὲρ
uper
for
ἧς
ēs
which
καὶ
kai
indeed
πάσχετε,
paschete
suffering
6
εἴπερ
eiper
Seeing
δίκαιον
dikaion
just
παρὰ
para
with
θεῷ
theō
God
ἀνταποδοῦναι
antapodounai
repay
τοῖς
tois
those
θλίβουσιν
thlibousin
afflict
ὑμᾶς
umas
you
θλῖψιν
thlipsin
affliction
7
καὶ
kai
And
ὑμῖν
umin
you
τοῖς
tois
the
θλιβομένοις
thlibomenois
afflicted
ἄνεσιν
anesin
relief
μεθ'
meth
with
ἡμῶν
ēmōn
us
ἐν
en
when
τῇ

the
ἀποκαλύψει
apokalupsei
revealed
τοῦ
tou
the
κυρίου
kuriou
Lord
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
ἀπ'
ap
from
οὐρανοῦ
ouranou
heaven
μετ'
met
with
ἀγγέλων
angelōn
angels
δυνάμεως
dunameōs
mighty
αὐτοῦ
autou
his
8
ἐν
en
In
πυρὶ
puri
fire
φλογός,
phlogos
flaming
διδόντος
didontos
dealing
ἐκδίκησιν
ekdikēsin
retribution
τοῖς
tois
those
μὴ

not
εἰδόσιν
eidosin
know
θεὸν
theon
God
καὶ
kai
and
τοῖς
tois
those
μὴ

not
ὑπακούουσιν
upakouousin
obey
τῷ

those
εὐαγγελίῳ
euangeliō
gospel
τοῦ
tou
those
κυρίου
kuriou
Lord
ἡμῶν
ēmōn
our
Ἰησοῦ,
iēsou
Jesus
9
οἵτινες
oitines
these
δίκην
dikēn
penalty
τίσουσιν
tisousin
pay
ὄλεθρον
olethron
destruction
αἰώνιον
aiōnion
eternal
ἀπὸ
apo
away
προσώπου
prosōpou
presence
τοῦ
tou
the
κυρίου
kuriou
Lord
καὶ
kai
and
ἀπὸ
apo
away
τῆς
tēs
the
δόξης
doxēs
glory
τῆς
tēs
the
ἰσχύος
ischuos
power
αὐτοῦ,
autou
his
10
ὅταν
otan
when
ἔλθῃ
elthē
comes
ἐνδοξασθῆναι
endoxasthēnai
glorified
ἐν
en
among
τοῖς
tois
the
ἁγίοις
agiois
saints
αὐτοῦ
autou
his
καὶ
kai
and
θαυμασθῆναι
thaumasthēnai
marveled
ἐν
en
among
πᾶσιν
pasin
all
τοῖς
tois
the
πιστεύσασιν,
pisteusasin
believed
ὅτι
oti
for
ἐπιστεύθη
episteuthē
believed
τὸ
to
the
μαρτύριον
marturion
testimony
ἡμῶν
ēmōn
our
ἐφ'
eph
among
ὑμᾶς
umas
you
ἐν
en
among
τῇ

the
ἡμέρᾳ
ēmera
day
ἐκείνῃ.
ekeinē
that
11
εἰς
eis
end

o
this
καὶ
kai
also
προσευχόμεθα
proseuchometha
pray
πάντοτε
pantote
always
περὶ
peri
for
ὑμῶν,
umōn
you
ἵνα
ina
that
ὑμᾶς
umas
you
ἀξιώσῃ
axiōsē
desire
τῆς
tēs
the
κλήσεως
klēseōs
calling

o
the
θεὸς
theos
God
ἡμῶν
ēmōn
our
καὶ
kai
also
πληρώσῃ
plērōsē
fulfill
πᾶσαν
pasan
every
εὐδοκίαν
eudokian
desire
ἀγαθωσύνης
agathōsunēs
goodness
καὶ
kai
also
ἔργον
ergon
work
πίστεως
pisteōs
faith
ἐν
en
with
δυνάμει,
dunamei
power
12
ὅπως
opōs
so
ἐνδοξασθῇ
endoxasthē
glorified
τὸ
to
the
ὄνομα
onoma
name
τοῦ
tou
the
κυρίου
kuriou
Lord
ἡμῶν
ēmōn
our
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
ἐν
en
in
ὑμῖν
umin
you
καὶ
kai
and
ὑμεῖς
umeis
you
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
κατὰ
kata
according
τὴν
tēn
the
χάριν
charin
grace
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ἡμῶν
ēmōn
our
καὶ
kai
and
κυρίου
kuriou
Lord
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστοῦ.
christou
Christ


<< 2 Thessalonians 1 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible