ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4

<< ΠΡΟΣ ΚΟΛΟΣΣΑΕΙΣ 4 >>
Colossians 4 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Οἱ
oi
the
κύριοι,
kurioi
masters
τὸ
to
the
δίκαιον
dikaion
justice
καὶ
kai
too
τὴν
tēn
the
ἰσότητα
isotēta
fairness
τοῖς
tois
the
δούλοις
doulois
slaves
παρέχεσθε,
parechesthe
grant
εἰδότες
eidotes
knowing
ὅτι
oti
that
καὶ
kai
too
ὑμεῖς
umeis
you
ἔχετε
echete
have
κύριον
kurion
masters
ἐν
en
in
οὐρανῷ.
ouranō
heaven

 2
Τῇ

the
προσευχῇ
proseuchē
prayer
προσκαρτερεῖτε,
proskartereite
Continue
γρηγοροῦντες
grēgorountes
watch
ἐν
en
in
αὐτῇ
autē
same
ἐν
en
in
εὐχαριστίᾳ,
eucharistia
thanksgiving
3
προσευχόμενοι
proseuchomenoi
praying
ἅμα
ama
also
καὶ
kai
well
περὶ
peri
for
ἡμῶν
ēmōn
us
ἵνα
ina
that

o
the
θεὸς
theos
God
ἀνοίξῃ
anoixē
open
ἡμῖν
ēmin
us
θύραν
thuran
door
τοῦ
tou
the
λόγου
logou
word
λαλῆσαι
lalēsai
speak
τὸ
to
the
μυστήριον
mustērion
mystery
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ,
christou
Christ
δι'
di
for

o
which
καὶ
kai
well
δέδεμαι,
dedemai
imprisoned
4
ἵνα
ina
That
φανερώσω
phanerōsō
make manifest
αὐτὸ
auto
it
ὡς
ōs
way
δεῖ
dei
ought
με
me
I
λαλῆσαι.
lalēsai
speak
5
ἐν
en
in
σοφίᾳ
sophia
wisdom
περιπατεῖτε
peripateite
Walk
πρὸς
pros
toward
τοὺς
tous
outsiders
ἔξω
exō
without
τὸν
ton
outsiders
καιρὸν
kairon
opportunity
ἐξαγοραζόμενοι.
exagorazomenoi
redeeming
6

o
the
λόγος
logos
speech
ὑμῶν
umōn
your
πάντοτε
pantote
always
ἐν
en
with
χάριτι
chariti
grace
ἅλατι
alati
salt
ἠρτυμένος,
ērtumenos
seasoned
εἰδέναι
eidenai
know
πῶς
pōs
how
δεῖ
dei
should
ὑμᾶς
umas
you
ἑνὶ
eni
person
ἑκάστῳ
ekastō
each
ἀποκρίνεσθαι.
apokrinesthai
respond

 7
Τὰ
ta
the
κατ'
kat
state
ἐμὲ
eme
my
πάντα
panta
all
γνωρίσει
gnōrisei
certify
ὑμῖν
umin
you
Τυχικὸς
tuchikos
Tychicus

o
the
ἀγαπητὸς
agapētos
beloved
ἀδελφὸς
adelphos
brother
καὶ
kai
and
πιστὸς
pistos
faithful
διάκονος
diakonos
servant
καὶ
kai
and
σύνδουλος
sundoulos
fellowservant
ἐν
en
in
κυρίῳ,
kuriō
Lord
8
ὃν
on
Whom
ἔπεμψα
epempsa
sent
πρὸς
pros
unto
ὑμᾶς
umas
you
εἰς
eis
for
αὐτὸ
auto
very
τοῦτο,
touto
purpose
ἵνα
ina
that
γνῶτε
gnōte
know
τὰ
ta
circumstances
περὶ
peri
about
ἡμῶν
ēmōn
our
καὶ
kai
and
παρακαλέσῃ
parakalesē
encourage
τὰς
tas
circumstances
καρδίας
kardias
hearts
ὑμῶν,
umōn
your
9
σὺν
sun
With
Ὀνησίμῳ
onēsimō
Onesimus
τῷ

which
πιστῷ
pistō
faithful
καὶ
kai
and
ἀγαπητῷ
agapētō
beloved
ἀδελφῷ,
adelphō
brother
ὅς
os
who
ἐστιν
estin
is
ἐξ
ex
of
ὑμῶν·
umōn
you
πάντα
panta
whole
ὑμῖν
umin
you
γνωρίσουσιν
gnōrisousin
inform
τὰ
ta
which
ὧδε.
ōde
here

 10
ἀσπάζεται
aspazetai
saluteth
ὑμᾶς
umas
you
Ἀρίσταρχος
aristarchos
Aristarchus

o
the
συναιχμάλωτός
sunaichmalōtos
fellowprisoner
μου
mou
my
καὶ
kai
and
Μᾶρκος
markos
Mark

o
the
ἀνεψιὸς
anepsios
cousin
Βαρναβᾶ
barnaba
Barnabas's
περὶ
peri
about
οὗ
ou
whom
ἐλάβετε
elabete
received
ἐντολάς,
entolas
instructions
ἐὰν
ean
if
ἔλθῃ
elthē
comes
πρὸς
pros
unto
ὑμᾶς,
umas
you
δέξασθε
dexasthe
welcome
αὐτόν
auton
him
11
καὶ
kai
And
Ἰησοῦς
iēsous
Jesus

o
the
λεγόμενος
legomenos
called
Ἰοῦστος,
ioustos
Justus
οἱ
oi
the
ὄντες
ontes
are
ἐκ
ek
of
περιτομῆς,
peritomēs
circumcision
οὗτοι
outoi
these
μόνοι
monoi
only
συνεργοὶ
sunergoi
fellowworkers
εἰς
eis
unto
τὴν
tēn
the
βασιλείαν
basileian
kingdom
τοῦ
tou
the
θεοῦ,
theou
God
οἵτινες
oitines
which
ἐγενήθησάν
egenēthēsan
proved
μοι
moi
me
παρηγορία.
parēgoria
encouragement
12
ἀσπάζεται
aspazetai
saluteth
ὑμᾶς
umas
you
Ἐπαφρᾶς
epaphras
Epaphras

o
who
ἐξ
ex
of
ὑμῶν
umōn
you
δοῦλος
doulos
bondslave
Χριστοῦ
christou
Christ
Ἰησοῦ,
iēsou
Jesus
πάντοτε
pantote
always
ἀγωνιζόμενος
agōnizomenos
laboring fervently
ὑπὲρ
uper
for
ὑμῶν
umōn
you
ἐν
en
in
ταῖς
tais
who
προσευχαῖς,
proseuchais
prayers
ἵνα
ina
that
σταθῆτε
stathēte
stand
τέλειοι
teleioi
perfect
καὶ
kai
and
πεπληροφορημένοι
peplērophorēmenoi
fulfill
ἐν
en
in
παντὶ
panti
all
θελήματι
thelēmati
will
τοῦ
tou
who
θεοῦ.
theou
God
13
μαρτυρῶ
marturō
testify
γὰρ
gar
For
αὐτῷ
autō
him
ὅτι
oti
that
ἔχει
echei
has
πολὺν
polun
deep
πόνον
ponon
concern
ὑπὲρ
uper
for
ὑμῶν
umōn
you
καὶ
kai
and
τῶν
tōn
those
ἐν
en
in
Λαοδικείᾳ
laodikeia
Laodicea
καὶ
kai
and
τῶν
tōn
those
ἐν
en
in
Ἱεραπόλει.
ierapolei
Hierapolis
14
ἀσπάζεται
aspazetai
greet
ὑμᾶς
umas
you
Λουκᾶς
loukas
Luke

o
the
ἰατρὸς
iatros
physician

o
the
ἀγαπητὸς
agapētos
beloved
καὶ
kai
and
Δημᾶς.
dēmas
Demas
15
ἀσπάσασθε
aspasasthe
greet
τοὺς
tous
the
ἐν
en
in
Λαοδικείᾳ
laodikeia
Laodicea
ἀδελφοὺς
adelphous
brethren
καὶ
kai
and
Νύμφαν
numphan
Nympha
καὶ
kai
and
τὴν
tēn
the
κατ'
kat
in
οἶκον
oikon
house
αὐτῆς
autēs
his
ἐκκλησίαν.
ekklēsian
church
16
καὶ
kai
also
ὅταν
otan
when
ἀναγνωσθῇ
anagnōsthē
read
παρ'
par
among
ὑμῖν
umin
you

ē
this
ἐπιστολή
epistolē
letter
ποιήσατε
poiēsate
have
ἵνα
ina
that
καὶ
kai
also
ἐν
en
in
τῇ

this
Λαοδικέων
laodikeōn
Laodiceans
ἐκκλησίᾳ
ekklēsia
church
ἀναγνωσθῇ,
anagnōsthē
read
καὶ
kai
also
τὴν
tēn
this
ἐκ
ek
from
Λαοδικείας
laodikeias
Laodicea
ἵνα
ina
that
καὶ
kai
also
ὑμεῖς
umeis
you
ἀναγνῶτε.
anagnōte
read
17
καὶ
kai
And
εἴπατε
eipate
say
Ἀρχίππῳ·
archippō
Archippus
βλέπε
blepe
heed
τὴν
tēn
the
διακονίαν
diakonian
ministry
ἣν
ēn
which
παρέλαβες
parelabes
received
ἐν
en
in
κυρίῳ,
kuriō
Lord
ἵνα
ina
that
αὐτὴν
autēn
it
πληροῖς.
plērois
fulfill

 18

o
this
ἀσπασμὸς
aspasmos
greeting
τῇ

this
ἐμῇ
emē
own
χειρὶ
cheiri
hand
Παύλου.
paulou
Paul
μνημονεύετέ
mnēmoneuete
remember
μου
mou
my
τῶν
tōn
this
δεσμῶν.
desmōn
imprisonment

ē
this
χάρις
charis
grace
μεθ'
meth
with
ὑμῶν.
umōn
you


<< Colossians 4 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible