ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3

<< ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 3 >>
1 John 3 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
ἴδετε.
idete
Behold
ποταπὴν
potapēn
manner
ἀγάπην
agapēn
love
δέδωκεν
dedōken
bestowed
ἡμῖν
ēmin
us

o
the
πατὴρ,
patēr
Father
ἵνα
ina
that
τέκνα
tekna
children
θεοῦ
theou
God
κληθῶμεν
klēthōmen
called
καὶ
kai
and
ἐσμέν.
esmen
are
διὰ
dia
reason
τοῦτο
touto
this

o
the
κόσμος
kosmos
world
οὐ
ou
not
γινώσκει
ginōskei
know
ἡμᾶς,
ēmas
us
ὅτι
oti
because
οὐκ
ouk
not
ἔγνω
egnō
know
αὐτόν.
auton
him
2
ἀγαπητοί,
agapētoi
beloved
νῦν
nun
now
τέκνα
tekna
children
θεοῦ
theou
God
ἐσμεν,
esmen
we
καὶ
kai
and
οὔπω
oupō
yet
ἐφανερώθη
ephanerōthē
appeared
τί
ti
what
ἐσόμεθα.
esometha
be
οἴδαμεν
oidamen
know
ὅτι
oti
because
ἐὰν
ean
when
φανερωθῇ,
phanerōthē
appeared
ὅμοιοι
omoioi
like
αὐτῷ
autō
him
ἐσόμεθα,
esometha
be
ὅτι
oti
because
ὀψόμεθα
opsometha
see
αὐτὸν
auton
him
καθώς
kathōs
just as
ἐστιν.
estin
is
3
καὶ
kai
And
πᾶς
pas
everyone

o
the
ἔχων
echōn
has
τὴν
tēn
the
ἐλπίδα
elpida
hope
ταύτην
tautēn
this
ἐπ'
ep
in
αὐτῷ
autō
him
ἁγνίζει
agnizei
purifies
ἑαυτὸν,
eauton
himself
καθὼς
kathōs
just as
ἐκεῖνος
ekeinos
he
ἁγνός
agnos
pure
ἐστιν.
estin
is

 4
Πᾶς
pas
everyone

o
the
ποιῶν
poiōn
practices
τὴν
tēn
the
ἁμαρτίαν
amartian
sin
καὶ
kai
also
τὴν
tēn
the
ἀνομίαν
anomian
lawlessness
ποιεῖ,
poiei
practices
καὶ
kai
also

ē
the
ἁμαρτία
amartia
sin
ἐστὶν
estin
is

ē
the
ἀνομία.
anomia
lawlessness
5
καὶ
kai
and
οἴδατε
oidate
know
ὅτι
oti
that
ἐκεῖνος
ekeinos
he
ἐφανερώθη,
ephanerōthē
appeared
ἵνα
ina
in order
τὰς
tas
the
ἁμαρτίας
amartias
sins
ἄρῃ
arē
take away
καὶ
kai
and
ἁμαρτία
amartia
sins
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
οὐκ
ouk
no
ἔστιν.
estin
is
6
πᾶς
pas
whosoever

o
the
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
μένων
menōn
abides
οὐχ
ouch
not
ἁμαρτάνει·
amartanei
sins
πᾶς
pas
whosoever

o
the
ἁμαρτάνων
amartanōn
sins
οὐχ
ouch
not
ἑώρακεν
eōraken
seen
αὐτὸν
auton
him
οὐδὲ
oude
or
ἔγνωκεν
egnōken
knows
αὐτόν.
auton
him
7
τεκνία,
teknia
children
μηδεὶς
mēdeis
man
πλανάτω
planatō
deceives
ὑμᾶς·
umas
you

o
the
ποιῶν
poiōn
practices
τὴν
tēn
the
δικαιοσύνην
dikaiosunēn
righteousness
δίκαιός
dikaios
righteous
ἐστιν,
estin
is
καθὼς
kathōs
just as
ἐκεῖνος
ekeinos
he
δίκαιός
dikaios
righteous
ἐστιν·
estin
is
8

o
the
ποιῶν
poiōn
practices
τὴν
tēn
the
ἁμαρτίαν
amartian
sin
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
διαβόλου
diabolou
devil
ἐστίν,
estin
is
ὅτι
oti
for
ἀπ'
ap
from
ἀρχῆς
archēs
beginning

o
the
διάβολος
diabolos
devil
ἁμαρτάνει·
amartanei
sinned
εἰς
eis
For
τοῦτο
touto
purpose
ἐφανερώθη
ephanerōthē
appeared

o
the
υἱὸς
uios
Son
τοῦ
tou
the
θεοῦ,
theou
God
ἵνα
ina
that
λύσῃ
lusē
destroy
τὰ
ta
the
ἔργα
erga
works
τοῦ
tou
the
διαβόλου.
diabolou
devil
9
πᾶς
pas
Whosoever

o
the
γεγεννημένος
gegennēmenos
born
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ἁμαρτίαν
amartian
sin
οὐ
ou
not
ποιεῖ,
poiei
practices
ὅτι
oti
because
σπέρμα
sperma
seed
αὐτοῦ
autou
him
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
μένει,
menei
abides
καὶ
kai
and
οὐ
ou
not
δύναται
dunatai
cannot
ἁμαρτάνειν,
amartanein
sin
ὅτι
oti
because
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
γεγέννηται.
gegennētai
born
10
ἐν
en
In
τούτῳ
toutō
this
φανερά
phanera
obvious
ἐστιν
estin
are
τὰ
ta
the
τέκνα
tekna
children
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
καὶ
kai
nor
τὰ
ta
the
τέκνα
tekna
children
τοῦ
tou
the
διαβόλου·
diabolou
devil
πᾶς
pas
anyone

o
the
μὴ

not
ποιῶν
poiōn
practice
δικαιοσύνην
dikaiosunēn
righteousness
οὐκ
ouk
not
ἔστιν
estin
are
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ,
theou
God
καὶ
kai
nor

o
the
μὴ

not
ἀγαπῶν
agapōn
love
τὸν
ton
the
ἀδελφὸν
adelphon
brother
αὐτοῦ.
autou
his

 11
ὅτι
oti
For
αὕτη
autē
this
ἐστὶν
estin
is

ē
the
ἀγγελία
angelia
message
ἣν
ēn
which
ἠκούσατε
ēkousate
heard
ἀπ'
ap
from
ἀρχῆς,
archēs
beginning
ἵνα
ina
that
ἀγαπῶμεν
agapōmen
love
ἀλλήλους,
allēlous
one another
12
οὐ
ou
Not
καθὼς
kathōs
as
Κάϊν
kain
Cain
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
πονηροῦ
ponērou
evil
ἦν
ēn
was
καὶ
kai
and
ἔσφαξεν
esphaxen
slew
τὸν
ton
the
ἀδελφὸν
adelphon
brother
αὐτοῦ
autou
him
καὶ
kai
and
χάριν
charin
reason
τίνος
tinos
what
ἔσφαξεν
esphaxen
slew
αὐτόν;
auton
he
ὅτι
oti
because
τὰ
ta
the
ἔργα
erga
deeds
αὐτοῦ
autou
him
πονηρὰ
ponēra
evil
ἦν
ēn
was
τὰ
ta
the
δὲ
de
and
τοῦ
tou
the
ἀδελφοῦ
adelphou
brother
αὐτοῦ
autou
him
δίκαια.
dikaia
righteous
13
[καὶ]
kai
and
μὴ

not
θαυμάζετε,
thaumazete
surprised
ἀδελφοί,
adelphoi
brethren
εἰ
ei
if
μισεῖ
misei
hates
ὑμᾶς
umas
you

o
the
κόσμος.
kosmos
world
14
ἡμεῖς
ēmeis
we
οἴδαμεν
oidamen
know
ὅτι
oti
because
μεταβεβήκαμεν
metabebēkamen
passed
ἐκ
ek
from
τοῦ
tou
the
θανάτου
thanatou
death
εἰς
eis
unto
τὴν
tēn
the
ζωήν,
zōēn
life
ὅτι
oti
because
ἀγαπῶμεν
agapōmen
love
τοὺς
tous
the
ἀδελφούς·
adelphous
brethren

o
the
μὴ

not
ἀγαπῶν
agapōn
love
μένει
menei
abides
ἐν
en
in
τῷ

the
θανάτῳ.
thanatō
death
15
πᾶς
pas
everyone

o
the
μισῶν
misōn
hates
τὸν
ton
the
ἀδελφὸν
adelphon
brother
αὐτοῦ
autou
him
ἀνθρωποκτόνος
anthrōpoktonos
murderer
ἐστίν.
estin
is
καὶ
kai
and
οἴδατε
oidate
know
ὅτι
oti
that
πᾶς
pas
everyone
ἀνθρωποκτόνος
anthrōpoktonos
murderer
οὐκ
ouk
no
ἔχει
echei
has
ζωὴν
zōēn
life
αἰώνιον
aiōnion
eternal
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
μένουσαν.
menousan
abiding
16
ἐν
en
Hereby
τούτῳ
toutō
this
ἐγνώκαμεν
egnōkamen
know
τὴν
tēn
the
ἀγάπην,
agapēn
love
ὅτι
oti
because
ἐκεῖνος
ekeinos
he
ὑπὲρ
uper
for
ἡμῶν
ēmōn
us
τὴν
tēn
the
ψυχὴν
psuchēn
life
αὐτοῦ
autou
his
ἔθηκεν
ethēken
down
καὶ
kai
and
ἡμεῖς
ēmeis
we
ὀφείλομεν
opheilomen
ought
ὑπὲρ
uper
for
τῶν
tōn
the
ἀδελφῶν
adelphōn
brethren
τὰς
tas
the
ψυχὰς
psuchas
life
θεῖναι.
theinai
down
17
ὃς
os
whoever
δ'
d
But
ἂν
an
whatever
ἔχῃ
echē
has
τὸν
ton
the
βίον
bion
goods
τοῦ
tou
the
κόσμου
kosmou
world's
καὶ
kai
and
θεωρῇ
theōrē
sees
τὸν
ton
the
ἀδελφὸν
adelphon
brother
αὐτοῦ
autou
him
χρείαν
chreian
need
ἔχοντα
echonta
has
καὶ
kai
and
κλείσῃ
kleisē
closes
τὰ
ta
the
σπλάγχνα
splanchna
heart
αὐτοῦ
autou
him
ἀπ'
ap
against
αὐτοῦ
autou
him
πῶς
pōs
how

ē
the
ἀγάπη
agapē
love
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
μένει
menei
abide
ἐν
en
in
αὐτῷ;
autō
him
18
τεκνία,
teknia
children
μὴ

not
ἀγαπῶμεν
agapōmen
love
λόγῳ
logō
word
μηδὲ
mēde
or
τῇ

the
γλώσσῃ
glōssē
tongue
ἀλλὰ
alla
but
ἐν
en
in
ἔργῳ
ergō
deed
καὶ
kai
and
ἀληθείᾳ.
alētheia
truth

 19
[Καὶ]
kai
and
ἐν
en
hereby
τούτῳ
toutō
this
γνωσόμεθα
gnōsometha
know
ὅτι
oti
that
ἐκ
ek
of
τῆς
tēs
the
ἀληθείας
alētheias
truth
ἐσμέν,
esmen
are
καὶ
kai
and
ἔμπροσθεν
emprosthen
before
αὐτοῦ
autou
him
πείσομεν
peisomen
assure
τὴν
tēn
the
καρδίαν
kardian
heart
ἡμῶν,
ēmōn
our
20
ὅτι
oti
For
ἐὰν
ean
if
καταγινώσκῃ
kataginōskē
condemns
ἡμῶν
ēmōn
our

ē
the
καρδία,
kardia
heart
ὅτι
oti
For
μείζων
meizōn
greater
ἐστὶν
estin
is

o
the
θεὸς
theos
God
τῆς
tēs
the
καρδίας
kardias
heart
ἡμῶν
ēmōn
our
καὶ
kai
and
γινώσκει
ginōskei
knows
πάντα.
panta
all things
21
ἀγαπητοί,
agapētoi
beloved
ἐὰν
ean
if

ē
the
καρδία
kardia
heart
[ἡμῶν]
ēmōn
our
μὴ

not
καταγινώσκῃ
kataginōskē
condemn
παρρησίαν
parrēsian
confidence
ἔχομεν
echomen
have
πρὸς
pros
before
τὸν
ton
the
θεόν
theon
God
22
καὶ
kai
and

o
whatever
ἐὰν
ean
if
αἰτῶμεν
aitōmen
ask
λαμβάνομεν
lambanomen
receive
ἀπ'
ap
at
αὐτοῦ,
autou
his
ὅτι
oti
because
τὰς
tas
the
ἐντολὰς
entolas
commandments
αὐτοῦ
autou
his
τηροῦμεν
tēroumen
keep
καὶ
kai
and
τὰ
ta
the
ἀρεστὰ
aresta
pleasing
ἐνώπιον
enōpion
sight
αὐτοῦ
autou
his
ποιοῦμεν.
poioumen
do
23
καὶ
kai
and
αὕτη
autē
this
ἐστὶν
estin
is

ē
the
ἐντολὴ
entolē
commandment
αὐτοῦ,
autou
his
ἵνα
ina
That
πιστεύσωμεν
pisteusōmen
believe
τῷ

the
ὀνόματι
onomati
name
τοῦ
tou
the
υἱοῦ
uiou
Son
αὐτοῦ
autou
his
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστοῦ
christou
Christ
καὶ
kai
and
ἀγαπῶμεν
agapōmen
love
ἀλλήλους,
allēlous
one another
καθὼς
kathōs
just as
ἔδωκεν
edōken
commanded
ἐντολὴν
entolēn
commandment
ἡμῖν.
ēmin
us
24
καὶ
kai
and

o
the
τηρῶν
tērōn
keeps
τὰς
tas
the
ἐντολὰς
entolas
commandments
αὐτοῦ
autou
him
ἐν
en
in
αὐτῷ
autō
him
μένει
menei
abides
καὶ
kai
and
αὐτὸς
autos
he
ἐν
en
in
αὐτῷ·
autō
him
καὶ
kai
and
ἐν
en
in
τούτῳ
toutō
this
γινώσκομεν
ginōskomen
know
ὅτι
oti
that
μένει
menei
abides
ἐν
en
in
ἡμῖν,
ēmin
us
ἐκ
ek
by
τοῦ
tou
the
πνεύματος
pneumatos
Spirit
οὗ
ou
whom
ἡμῖν
ēmin
us
ἔδωκεν.
edōken
given


<< 1 John 3 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible