ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5

<< ΙΩΑΝΝΟΥ Α΄ 5 >>
1 John 5 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Πᾶς
pas
whoever

o
the
πιστεύων
pisteuōn
believes
ὅτι
oti
that
Ἰησοῦς
iēsous
Jesus
ἐστιν
estin
is

o
the
Χριστὸς,
christos
Christ
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
γεγέννηται,
gegennētai
born
καὶ
kai
and
πᾶς
pas
whoever

o
the
ἀγαπῶν
agapōn
loves
τὸν
ton
the
γεννήσαντα
gennēsanta
born
ἀγαπᾷ
agapa
loves
[καὶ]
kai
and
τὸν
ton
the
γεγεννημένον
gegennēmenon
born
ἐξ
ex
of
αὐτοῦ.
autou
him
2
ἐν
en
By
τούτῳ
toutō
this
γινώσκομεν
ginōskomen
know
ὅτι
oti
that
ἀγαπῶμεν
agapōmen
love
τὰ
ta
the
τέκνα
tekna
children
τοῦ
tou
the
θεοῦ.
theou
God
ὅταν
otan
when
τὸν
ton
the
θεὸν
theon
God
ἀγαπῶμεν
agapōmen
love
καὶ
kai
and
τὰς
tas
the
ἐντολὰς
entolas
commandments
αὐτοῦ
autou
his
ποιῶμεν.
poiōmen
observe
3
αὕτη
autē
this
γάρ
gar
For
ἐστιν
estin
is

ē
the
ἀγάπη
agapē
love
τοῦ
tou
the
θεοῦ,
theou
God
ἵνα
ina
that
τὰς
tas
the
ἐντολὰς
entolas
commandments
αὐτοῦ
autou
his
τηρῶμεν,
tērōmen
keep
καὶ
kai
and
αἱ
ai
the
ἐντολαὶ
entolai
commandments
αὐτοῦ
autou
his
βαρεῖαι
bareiai
burdensome
οὐκ
ouk
not
εἰσίν.
eisin
are
4
ὅτι
oti
For
πᾶν
pan
whatever
τὸ
to
the
γεγεννημένον
gegennēmenon
born
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
νικᾷ
nika
overcomes
τὸν
ton
the
κόσμον·
kosmon
world
καὶ
kai
and
αὕτη
autē
this
ἐστὶν
estin
is

ē
the
νίκη
nikē
victory

ē
the
νικήσασα
nikēsasa
overcomes
τὸν
ton
the
κόσμον,
kosmon
world

ē
the
πίστις
pistis
faith
ἡμῶν.
ēmōn
our
5
τίς
tis
who
ἐστιν ⇔
estin
also
δὲ
de
is

o
the
νικῶν
nikōn
overcomes
τὸν
ton
the
κόσμον
kosmon
world
εἰ
ei
if
μὴ

not

o
the
πιστεύων
pisteuōn
believes
ὅτι
oti
that
Ἰησοῦς
iēsous
Jesus
ἐστιν
estin
is

o
the
υἱὸς
uios
Son
τοῦ
tou
the
θεοῦ;
theou
God

 6
Οὗτός
outos
this
ἐστιν
estin
is

o
the
ἐλθὼν
elthōn
came
δι'
di
by
ὕδατος
udatos
water
καὶ
kai
and
αἵματος,
aimatos
blood
Ἰησοῦς
iēsous
Jesus
Χριστός
christos
Christ
οὐκ
ouk
not
ἐν
en
by
τῷ

the
ὕδατι
udati
water
μόνον
monon
only
ἀλλ'
all
but
ἐν
en
by
τῷ

the
ὕδατι
udati
water
καὶ
kai
and
ἐν
en
by
τῷ

the
αἵματι
aimati
blood
καὶ
kai
and
τὸ
to
the
πνεῦμά
pneuma
Spirit
ἐστιν
estin
is
τὸ
to
the
μαρτυροῦν
marturoun
testifies
ὅτι
oti
because
τὸ
to
the
πνεῦμά
pneuma
Spirit
ἐστιν
estin
is

ē
the
ἀλήθεια.
alētheia
truth
7
ὅτι
oti
For
τρεῖς
treis
three
εἰσιν
eisin
are
οἱ
oi
the
μαρτυροῦντες,
marturountes
testify
8
τὸ
to
the
πνεῦμα
pneuma
Spirit
καὶ
kai
and
τὸ
to
the
ὕδωρ
udōr
water
καὶ
kai
and
τὸ
to
the
αἷμα
aima
blood
καὶ
kai
and
οἱ
oi
the
τρεῖς
treis
three
εἰς
eis
in
τὸ
to
the
ἕν
en
agreement
εἰσιν.
eisin
are
9
εἰ
ei
if
τὴν
tēn
the
μαρτυρίαν
marturian
testimony
τῶν
tōn
the
ἀνθρώπων
anthrōpōn
men
λαμβάνομεν,
lambanomen
receive

ē
the
μαρτυρία
marturia
testimony
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
μείζων
meizōn
greater
ἐστίν·
estin
is
ὅτι
oti
for
αὕτη
autē
this
ἐστὶν
estin
is

ē
the
μαρτυρία
marturia
testimony
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ὅτι
oti
for
μεμαρτύρηκεν
memarturēken
testified
περὶ
peri
concerning
τοῦ
tou
the
υἱοῦ
uiou
Son
αὐτοῦ.
autou
his
10

o
the
πιστεύων
pisteuōn
believes
εἰς
eis
on
τὸν
ton
the
υἱὸν
uion
Son
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ἔχει
echei
has
τὴν
tēn
the
μαρτυρίαν
marturian
testimony
ἐν
en
in
αὐτῷ / ἑαυτῷ,
eautō
himself

o
the
μὴ

not
πιστεύων
pisteuōn
believes
τῷ

the
θεῷ
theō
God
ψεύστην
pseustēn
liar
πεποίηκεν
pepoiēken
made
αὐτόν,
auton
himself
ὅτι
oti
because
οὐ
ou
not
πεπίστευκεν
pepisteuken
believes
εἰς
eis
on
τὴν
tēn
the
μαρτυρίαν
marturian
testimony
ἣν
ēn
that
μεμαρτύρηκεν
memarturēken
given

o
the
θεὸς
theos
God
περὶ
peri
concerning
τοῦ
tou
the
υἱοῦ
uiou
Son
αὐτοῦ.
autou
himself
11
καὶ
kai
and
αὕτη
autē
this
ἐστὶν
estin
is

ē
the
μαρτυρία
marturia
testimony
ὅτι
oti
that
ζωὴν
zōēn
life
αἰώνιον
aiōnion
eternal
ἔδωκεν
edōken
given
[ἡμῖν]
ēmin
us

o
the
θεός
theos
God
(ἡμῖν),
ēmin
us
καὶ
kai
and
αὕτη
autē
this

ē
the
ζωὴ
zōē
life
ἐν
en
in
τῷ

the
υἱῷ
uiō
Son
αὐτοῦ
autou
his
ἐστιν.
estin
is
12

o
the
ἔχων
echōn
has
τὸν
ton
the
υἱὸν
uion
Son
ἔχει
echei
has
τὴν
tēn
the
ζωήν,
zōēn
life

o
the
μὴ

not
ἔχων
echōn
has
τὸν
ton
the
υἱὸν
uion
Son
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
τὴν
tēn
the
ζωὴν
zōēn
life
οὐκ
ouk
not
ἔχει.
echei
has

 13
Ταῦτα
tauta
things
ἔγραψα
egrapsa
written
ὑμῖν
umin
you
ἵνα
ina
so
εἰδῆτε
eidēte
know
ὅτι
oti
ye
ζωὴν
zōēn
life
ἔχετε
echete
have
αἰώνιον
aiōnion
eternal
τοῖς
tois
the
πιστεύουσιν
pisteuousin
believe
εἰς
eis
on
τὸ
to
the
ὄνομα
onoma
name
τοῦ
tou
the
υἱοῦ
uiou
Son
τοῦ
tou
the
θεοῦ.
theou
God
14
καὶ
kai
And
αὕτη
autē
this
ἐστὶν
estin
is

ē
the
παρρησία
parrēsia
confidence
ἣν
ēn
which
ἔχομεν
echomen
have
πρὸς
pros
before
αὐτόν
auton
he
ὅτι
oti
that
ἐάν
ean
if
τι
ti
anything
αἰτώμεθα
aitōmetha
ask
κατὰ
kata
according
τὸ
to
the
θέλημα
thelēma
will
αὐτοῦ
autou
him
ἀκούει
akouei
hears
ἡμῶν.
ēmōn
us
15
καὶ
kai
And
ἐὰν
ean
if
οἴδαμεν
oidamen
know
ὅτι
oti
that
ἀκούει
akouei
hears
ἡμῶν
ēmōn
us

o
whatever
ἐὰν
ean
if
αἰτώμεθα,
aitōmetha
ask
οἴδαμεν
oidamen
know
ὅτι
oti
that
ἔχομεν
echomen
have
τὰ
ta
the
αἰτήματα
aitēmata
requests

a
whatever
ᾐτήκαμεν
ētēkamen
ask
ἀπ'
ap
at
αὐτοῦ.
autou
him

 16
ἐάν
ean
if
τις
tis
anyone
ἴδῃ
idē
see
τὸν
ton
those
ἀδελφὸν
adelphon
brother
αὐτοῦ
autou
him
ἁμαρτάνοντα
amartanonta
committing sin
ἁμαρτίαν
amartian
sin
μὴ

not
πρὸς
pros
unto
θάνατον,
thanaton
death
αἰτήσει
aitēsei
ask
καὶ
kai
and
δώσει
dōsei
give
αὐτῷ
autō
him
ζωήν,
zōēn
life
τοῖς
tois
those
ἁμαρτάνουσιν
amartanousin
committing sin
μὴ

not
πρὸς
pros
unto
θάνατον.
thanaton
death
ἔστιν
estin
is
ἁμαρτία
amartia
sin
πρὸς
pros
unto
θάνατον·
thanaton
death
οὐ
ou
not
περὶ
peri
for
ἐκείνης
ekeinēs
this
λέγω
legō
say
ἵνα
ina
that
ἐρωτήσῃ.
erōtēsē
pray
17
πᾶσα
pasa
all
ἀδικία
adikia
unrighteousness
ἁμαρτία
amartia
sin
ἐστίν,
estin
is
καὶ
kai
and
ἔστιν
estin
is
ἁμαρτία
amartia
sin
οὐ
ou
not
πρὸς
pros
unto
θάνατον.
thanaton
death

 18
Οἴδαμεν
oidamen
know
ὅτι
oti
that
πᾶς
pas
whosoever

o
the
γεγεννημένος
gegennēmenos
born
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
οὐχ
ouch
not
ἁμαρτάνει,
amartanei
sins
ἀλλ'
all
but

o
the
γεννηθεὶς
gennētheis
born
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
τηρεῖ
tērei
keeps
αὐτόν
auton
him
καὶ
kai
and

o
the
πονηρὸς
ponēros
one
οὐχ
ouch
not
ἅπτεται
aptetai
toucheth
αὐτοῦ.
autou
him
19
οἴδαμεν
oidamen
know
ὅτι
oti
that
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ἐσμεν
esmen
are
καὶ
kai
and

o
the
κόσμος
kosmos
world
ὅλος
olos
whole
ἐν
en
in
τῷ

the
πονηρῷ
ponērō
wickedness
κεῖται.
keitai
lies
20
οἴδαμεν
oidamen
know
δὲ
de
And
ὅτι
oti
that

o
the
υἱὸς
uios
Son
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ἥκει
ēkei
come
καὶ
kai
and
δέδωκεν
dedōken
given
ἡμῖν
ēmin
us
διάνοιαν
dianoian
understanding
ἵνα
ina
so
γινώσκομεν / γινώσκωμεν
ginōskōmen
know
τὸν
ton
the
ἀληθινόν,
alēthinon
true.
καὶ
kai
and
ἐσμὲν
esmen
are
ἐν
en
in
τῷ

the
ἀληθινῷ
alēthinō
true.
ἐν
en
in
τῷ

the
υἱῷ
uiō
Son
αὐτοῦ
autou
his
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστῷ.
christō
Christ
οὗτός
outos
this
ἐστιν
estin
is

o
the
ἀληθινὸς
alēthinos
true.
θεὸς
theos
God
καὶ
kai
and
ζωὴ
zōē
life
αἰώνιος.
aiōnios
eternal
21
τεκνία,
teknia
children
φυλάξατε
phulaxate
guard
ἑαυτὰ
eauta
yourselves
ἀπὸ
apo
from
τῶν
tōn
the
εἰδώλων.
eidōlōn
idols


<< 1 John 5 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible