ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10

<< ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10 >>
2 Corinthians 10 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Αὐτὸς
autos
myself
δὲ
de
now
ἐγὼ
egō
I
Παῦλος
paulos
Paul
παρακαλῶ
parakalō
urge
ὑμᾶς
umas
you
διὰ
dia
by
τῆς
tēs
the
πραΰτητος
prautētos
meekness
καὶ
kai
and
ἐπιεικείας
epieikeias
gentleness
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ,
christou
Christ
ὃς
os
who
κατὰ
kata
in
πρόσωπον
prosōpon
face
μὲν
men
base
ταπεινὸς
tapeinos
meek
ἐν
en
among
ὑμῖν,
umin
you
ἀπὼν
apōn
absent
δὲ
de
now
θαρρῶ
tharrō
bold
εἰς
eis
toward
ὑμᾶς·
umas
you
2
δέομαι
deomai
ask
δὲ
de
But
τὸ
to
which
μὴ

not
παρὼν
parōn
present
θαρρῆσαι
tharrēsai
bold
τῇ

which
πεποιθήσει
pepoithēsei
confidence

ē
which
λογίζομαι
logizomai
propose
τολμῆσαι
tolmēsai
courageous
ἐπί
epi
against
τινας
tinas
some
τοὺς
tous
which
λογιζομένους
logizomenous
propose
ἡμᾶς
ēmas
us
ὡς
ōs
if
κατὰ
kata
according
σάρκα
sarka
flesh
περιπατοῦντας.
peripatountas
walked
3
ἐν
en
in
σαρκὶ
sarki
flesh
γὰρ
gar
For
περιπατοῦντες
peripatountes
walk
οὐ
ou
not
κατὰ
kata
according
σάρκα
sarka
flesh
στρατευόμεθα,
strateuometha
war
4
τὰ
ta
the
γὰρ
gar
and
ὅπλα
opla
weapons
τῆς
tēs
the
στρατείας
strateias
warfare
ἡμῶν
ēmōn
our
οὐ
ou
not
σαρκικὰ
sarkika
flesh
ἀλλὰ
alla
but
δυνατὰ
dunata
powerful
τῷ

the
θεῷ
theō
divinely
πρὸς
pros
to
καθαίρεσιν
kathairesin
destruction
ὀχυρωμάτων,
ochurōmatōn
fortresses
5
λογισμοὺς
logismous
speculations
καθαιροῦντες
kathairountes
destroying
καὶ
kai
and
πᾶν
pan
every
ὕψωμα
upsōma
thing
ἐπαιρόμενον
epairomenon
raised
κατὰ
kata
against
τῆς
tēs
the
γνώσεως
gnōseōs
knowledge
τοῦ
tou
the
θεοῦ,
theou
God
καὶ
kai
and
αἰχμαλωτίζοντες
aichmalōtizontes
taking captive
πᾶν
pan
every
νόημα
noēma
thought
εἰς
eis
to
τὴν
tēn
the
ὑπακοὴν
upakoēn
obedience
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ,
christou
Christ
6
καὶ
kai
And
ἐν
en
in
ἑτοίμῳ
etoimō
ready
ἔχοντες
echontes
having
ἐκδικῆσαι
ekdikēsai
punish
πᾶσαν
pasan
all
παρακοήν,
parakoēn
disobedience
ὅταν
otan
whenever
πληρωθῇ
plērōthē
complete
ὑμῶν
umōn
your

ē
the
ὑπακοή.
upakoē
obedience

 7
Τὰ
ta
the
κατὰ
kata
outwardly
πρόσωπον
prosōpon
appearance
βλέπετε.
blepete
looking
εἴ
ei
if
τις
tis
anyone
πέποιθεν
pepoithen
confident
ἑαυτῷ
eautō
himself
Χριστοῦ
christou
Christ's
εἶναι,
einai
is
τοῦτο
touto
this
λογιζέσθω
logizesthō
consider
πάλιν
palin
again
ἐφ'
eph
within
ἑαυτοῦ,
eautou
himself
ὅτι
oti
that
καθὼς
kathōs
just as
αὐτὸς
autos
he
Χριστοῦ,
christou
Christ's
οὕτως
outōs
so
καὶ
kai
also
ἡμεῖς.
ēmeis
we
8
ἐάν
ean
if
τε
te
even
γὰρ
gar
For
περισσότερόν
perissoteron
further
τι
ti
somewhat
καυχήσωμαι
kauchēsōmai
boast
περὶ
peri
about
τῆς
tēs
the
ἐξουσίας
exousias
authority
ἡμῶν
ēmōn
our
ἧς
ēs
which
ἔδωκεν
edōken
gave

o
the
κύριος
kurios
Lord
εἰς
eis
for
οἰκοδομὴν
oikodomēn
building
καὶ
kai
and
οὐκ
ouk
not
εἰς
eis
for
καθαίρεσιν
kathairesin
destroying
ὑμῶν,
umōn
your
οὐκ
ouk
not
αἰσχυνθήσομαι.
aischunthēsomai
be ashamed
9
ἵνα
ina
so
μὴ

not
δόξω
doxō
seem
ὡς
ōs
as
ἂν
an
if
ἐκφοβεῖν
ekphobein
terrify
ὑμᾶς
umas
you
διὰ
dia
by
τῶν
tōn
the
ἐπιστολῶν·
epistolōn
letters
10
ὅτι
oti
For
αἱ
ai
the
ἐπιστολαὶ
epistolai
letters
μέν,
men
even
φησίν,
phēsin
say
βαρεῖαι
bareiai
weighty
καὶ
kai
and
ἰσχυραί,
ischurai
strong

ē
the
δὲ
de
but
παρουσία
parousia
presence
τοῦ
tou
the
σώματος
sōmatos
personal
ἀσθενὴς
asthenēs
unimpressive
καὶ
kai
and

o
the
λόγος
logos
speech
ἐξουθενημένος.
exouthenēmenos
contemptible
11
τοῦτο
touto
this
λογιζέσθω
logizesthō
consider

o
the
τοιοῦτος,
toioutos
like
ὅτι
oti
that
οἷοί
oioi
what
ἐσμεν
esmen
are
τῷ

the
λόγῳ
logō
word
δι'
di
by
ἐπιστολῶν
epistolōn
letters
ἀπόντες,
apontes
absent
τοιοῦτοι
toioutoi
like
καὶ
kai
also
παρόντες
parontes
present
τῷ

the
ἔργῳ.
ergō
deed

 12
Οὐ
ou
without
γὰρ
gar
For
τολμῶμεν
tolmōmen
bold
ἐγκρῖναι
enkrinai
class

ē
or
συγκρῖναι
sunkrinai
compare
ἑαυτούς
eautous
ourselves
τισιν
tisin
some
τῶν
tōn
those
ἑαυτοὺς
eautous
ourselves
συνιστανόντων,
sunistanontōn
commend
ἀλλὰ
alla
but
αὐτοὶ
autoi
they
ἐν
en
by
ἑαυτοῖς
eautois
ourselves
ἑαυτοὺς
eautous
ourselves
μετροῦντες
metrountes
measure
καὶ
kai
and
συγκρίνοντες
sunkrinontes
compare
ἑαυτοὺς
eautous
ourselves
ἑαυτοῖς
eautois
ourselves
οὐ
ou
without
συνιᾶσιν.
suniasin
understanding
13
ἡμεῖς
ēmeis
we
δὲ
de
But
οὐκ
ouk
not
εἰς
eis
beyond
τὰ
ta
the
ἄμετρα
ametra
without measure
καυχησόμεθα
kauchēsometha
boast
ἀλλὰ
alla
but
κατὰ
kata
within
τὸ
to
the
μέτρον
metron
measure
τοῦ
tou
the
κανόνος
kanonos
sphere
οὗ
ou
which
ἐμέρισεν
emerisen
apportioned
ἡμῖν
ēmin
us

o
the
θεὸς
theos
God
μέτρου,
metrou
measure
ἐφικέσθαι
ephikesthai
reach
ἄχρι
achri
far
καὶ
kai
even
ὑμῶν.
umōn
you
14
οὐ
ou
not
γὰρ
gar
for
ὡς
ōs
if
μὴ

not
ἐφικνούμενοι
ephiknoumenoi
reach
εἰς
eis
unto
ὑμᾶς
umas
you
ὑπερεκτείνομεν
uperekteinomen
overextending
ἑαυτούς,
eautous
ourselves
ἄχρι
achri
far
γὰρ
gar
for
καὶ
kai
even
ὑμῶν
umōn
you
ἐφθάσαμεν
ephthasamen
come
ἐν
en
in
τῷ

the
εὐαγγελίῳ
euangeliō
gospel
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ,
christou
Christ
15
οὐκ
ouk
Not
εἰς
eis
beyond
τὰ
ta
the
ἄμετρα
ametra
without measure
καυχώμενοι
kauchōmenoi
boasting
ἐν
en
in
ἀλλοτρίοις
allotriois
another man's
κόποις,
kopois
labors
ἐλπίδα
elpida
hope
δὲ
de
but
ἔχοντες
echontes
having
αὐξανομένης
auxanomenēs
grows
τῆς
tēs
the
πίστεως
pisteōs
faith
ὑμῶν
umōn
your
ἐν
en
in
ὑμῖν
umin
you
μεγαλυνθῆναι
megalunthēnai
enlarged
κατὰ
kata
within
τὸν
ton
the
κανόνα
kanona
sphere
ἡμῶν
ēmōn
our
εἰς
eis
beyond
περισσείαν
perisseian
more
16
εἰς
eis
so
τὰ
ta
the
ὑπερέκεινα
uperekeina
beyond
ὑμῶν
umōn
you
εὐαγγελίσασθαι,
euangelisasthai
preach
οὐκ
ouk
not
ἐν
en
in
ἀλλοτρίῳ
allotriō
another's
κανόνι
kanoni
sphere
εἰς
eis
so
τὰ
ta
the
ἕτοιμα
etoima
at hand
καυχήσασθαι.
kauchēsasthai
boast
17

o
the
δὲ
de
But
καυχώμενος
kauchōmenos
boast
ἐν
en
in
κυρίῳ
kuriō
Lord
καυχάσθω·
kauchasthō
boast
18
οὐ
ou
not
γὰρ
gar
For

o
the
ἑαυτὸν
eauton
himself
συνιστάνων,
sunistanōn
commends
ἐκεῖνός
ekeinos
he
ἐστιν
estin
is
δόκιμος,
dokimos
approved
ἀλλὰ
alla
but
ὃν
on
whom

o
the
κύριος
kurios
Lord
συνίστησιν.
sunistēsin
commends


<< 2 Corinthians 10 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible