ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9

<< ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 9 >>
2 Corinthians 9 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Περὶ
peri
about
μὲν
men
as
γὰρ
gar
For
τῆς
tēs
this
διακονίας
diakonias
ministry
τῆς
tēs
this
εἰς
eis
to
τοὺς
tous
this
ἁγίους
agious
saints
περισσόν
perisson
superfluous
μοί
moi
me
ἐστιν
estin
is
τὸ
to
this
γράφειν
graphein
write
ὑμῖν·
umin
you
2
οἶδα
oida
know
γὰρ
gar
For
τὴν
tēn
the
προθυμίαν
prothumian
readiness
ὑμῶν
umōn
you
ἣν
ēn
which
ὑπὲρ
uper
about
ὑμῶν
umōn
you
καυχῶμαι
kauchōmai
boast
Μακεδόσιν,
makedosin
Macedonians
ὅτι
oti
that
Ἀχαΐα
achaia
Achaia
παρεσκεύασται
pareskeuastai
prepared
ἀπὸ
apo
since
πέρυσι,
perusi
last year
καὶ
kai
and
τὸ
to
the
ὑμῶν
umōn
you
ζῆλος
zēlos
zeal
ἠρέθισεν
ērethisen
stirred
τοὺς
tous
the
πλείονας.
pleionas
many
3
ἔπεμψα
epempsa
sent
δὲ
de
Yet
τοὺς
tous
the
ἀδελφούς,
adelphous
brethren
ἵνα
ina
in order
μὴ

not
τὸ
to
the
καύχημα
kauchēma
boasting
ἡμῶν
ēmōn
our
τὸ
to
the
ὑπὲρ
uper
about
ὑμῶν
umōn
you
κενωθῇ
kenōthē
vain
ἐν
en
in
τῷ

the
μέρει
merei
case
τούτῳ,
toutō
this
ἵνα
ina
in order
καθὼς
kathōs
as
ἔλεγον
elegon
saying
παρεσκευασμένοι
pareskeuasmenoi
prepared
ἦτε,
ēte
be
4
μή

not
πως
pōs
haply
ἐὰν
ean
if
ἔλθωσιν
elthōsin
come
σὺν
sun
with
ἐμοὶ
emoi
me
Μακεδόνες
makedones
Macedonians
καὶ
kai
and
εὕρωσιν
eurōsin
find
ὑμᾶς
umas
you
ἀπαρασκευάστους
aparaskeuastous
unprepared
καταισχυνθῶμεν
kataischunthōmen
ashamed
ἡμεῖς,
ēmeis
we
ἵνα
ina
so
μὴ

not
λέγωμεν / λέγω
legō
speak
ὑμεῖς
umeis
you
ἐν
en
in
τῇ

the
ὑποστάσει
upostasei
confidence
ταύτῃ.
tautē
this
5
ἀναγκαῖον
anankaion
necessary
οὖν
oun
so
ἡγησάμην
ēgēsamēn
thought
παρακαλέσαι
parakalesai
urge
τοὺς
tous
the
ἀδελφοὺς,
adelphous
brethren
ἵνα
ina
that
προέλθωσιν
proelthōsin
before
εἰς
eis
unto
ὑμᾶς
umas
you
καὶ
kai
and
προκαταρτίσωσιν
prokatartisōsin
beforehand
τὴν
tēn
the
προεπηγγελμένην
proepēngelmenēn
promise before
εὐλογίαν
eulogian
bounty
ὑμῶν,
umōn
your
ταύτην
tautēn
same
ἑτοίμην
etoimēn
ready
εἶναι
einai
be
οὕτως
outōs
after that
ὡς
ōs
affected
εὐλογίαν
eulogian
bounty
καὶ
kai
and
μὴ

not
ὡς
ōs
affected
πλεονεξίαν.
pleonexian
covetousness

 6
Τοῦτο
touto
this
δέ,
de
now

o
the
σπείρων
speirōn
sows
φειδομένως
pheidomenōs
sparingly
φειδομένως
pheidomenōs
sparingly
καὶ
kai
also
θερίσει,
therisei
reap
καὶ
kai
also

o
the
σπείρων
speirōn
sows
ἐπ'
ep
bountifully
εὐλογίαις
eulogiais
bountifully
ἐπ'
ep
bountifully
εὐλογίαις
eulogiais
bountifully
καὶ
kai
also
θερίσει.
therisei
reap
7
ἕκαστος
ekastos
man
καθὼς
kathōs
just as
προῄρηται
proērētai
purposed
τῇ

the
καρδίᾳ,
kardia
heart
μὴ

not
ἐκ
ek
grudgingly
λύπης
lupēs
grief

ē
or
ἐξ
ex
grudgingly
ἀνάγκης·
anankēs
compulsion
ἱλαρὸν
ilaron
cheerful
γὰρ
gar
for
δότην
dotēn
giver
ἀγαπᾷ
agapa
loves

o
the
θεός.
theos
God
8
δυνατεῖ
dunatei
able
δὲ
de
And

o
the
θεὸς
theos
God
πᾶσαν
pasan
all
χάριν
charin
grace
περισσεῦσαι
perisseusai
make
εἰς
eis
in
ὑμᾶς,
umas
you
ἵνα
ina
so
ἐν
en
in
παντὶ
panti
all
πάντοτε
pantote
always
πᾶσαν
pasan
all
αὐτάρκειαν
autarkeian
sufficiency
ἔχοντες
echontes
having
περισσεύητε
perisseuēte
make
εἰς
eis
in
πᾶν
pan
all
ἔργον
ergon
deed
ἀγαθόν,
agathon
good
9
καθὼς
kathōs
as
γέγραπται·
gegraptai
written

 ἐσκόρπισεν,
eskorpisen
scattered
ἔδωκεν
edōken
gave
τοῖς
tois
the
πένησιν,
penēsin
poor
 
ē
the
δικαιοσύνη
dikaiosunē
righteousness
αὐτοῦ
autou
his
μένει
menei
endures
εἰς
eis
for
τὸν
ton
the
αἰῶνα.
aiōna
forever

 10

o
the
δὲ
de
now
ἐπιχορηγῶν
epichorēgōn
supplies
σπέρμα / σπόρον
sporon
seed
τῷ

the
σπείροντι
speironti
sower
καὶ
kai
and
ἄρτον
arton
bread
εἰς
eis
for
βρῶσιν
brōsin
food
χορηγήσει
chorēgēsei
supply
καὶ
kai
and
πληθυνεῖ
plēthunei
multiply
τὸν
ton
the
σπόρον
sporon
seed
ὑμῶν
umōn
your
καὶ
kai
and
αὐξήσει
auxēsei
increase
τὰ
ta
the
γενήματα
genēmata
fruits
τῆς
tēs
the
δικαιοσύνης
dikaiosunēs
righteousness
ὑμῶν.
umōn
your
11
ἐν
en
in
παντὶ
panti
every
πλουτιζόμενοι
ploutizomenoi
enriched
εἰς
eis
to
πᾶσαν
pasan
every
ἁπλότητα,
aplotēta
liberality
ἥτις
ētis
which
κατεργάζεται
katergazetai
producing
δι'
di
through
ἡμῶν
ēmōn
us
εὐχαριστίαν
eucharistian
thanksgiving
τῷ

the
θεῷ·
theō
God
12
ὅτι
oti
For

ē
the
διακονία
diakonia
ministry
τῆς
tēs
the
λειτουργίας
leitourgias
service
ταύτης
tautēs
this
οὐ
ou
not
μόνον
monon
only
ἐστὶν
estin
supplies
προσαναπληροῦσα
prosanaplērousa
supply
τὰ
ta
the
ὑστερήματα
usterēmata
needs
τῶν
tōn
the
ἁγίων
agiōn
saints
ἀλλὰ
alla
but
καὶ
kai
also
περισσεύουσα
perisseuousa
overflowing
διὰ
dia
through
πολλῶν
pollōn
many
εὐχαριστιῶν
eucharistiōn
thanksgivings
τῷ

the
θεῷ.
theō
God
13
διὰ
dia
because
τῆς
tēs
the
δοκιμῆς
dokimēs
proof
τῆς
tēs
the
διακονίας
diakonias
ministry
ταύτης
tautēs
this
δοξάζοντες
doxazontes
glorify
τὸν
ton
the
θεὸν
theon
God
ἐπὶ
epi
for
τῇ

the
ὑποταγῇ
upotagē
obedience
τῆς
tēs
the
ὁμολογίας
omologias
confession
ὑμῶν
umōn
your
εἰς
eis
unto
τὸ
to
the
εὐαγγέλιον
euangelion
gospel
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ
christou
Christ
καὶ
kai
and
ἁπλότητι
aplotēti
liberality
τῆς
tēs
the
κοινωνίας
koinōnias
contribution
εἰς
eis
unto
αὐτοὺς
autous
them
καὶ
kai
and
εἰς
eis
unto
πάντας,
pantas
all
14
καὶ
kai
also
αὐτῶν
autōn
their
δεήσει
deēsei
prayer
ὑπὲρ
uper
behalf
ὑμῶν
umōn
you
ἐπιποθούντων
epipothountōn
yearn
ὑμᾶς
umas
you
διὰ
dia
because
τὴν
tēn
the
ὑπερβάλλουσαν
uperballousan
surpassing
χάριν
charin
grace
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ἐφ'
eph
in
ὑμῖν.
umin
you
15
χάρις
charis
thanks
τῷ

the
θεῷ
theō
God
ἐπὶ
epi
for
τῇ

the
ἀνεκδιηγήτῳ
anekdiēgētō
indescribable
αὐτοῦ
autou
his
δωρεᾷ.
dōrea
gift


<< 2 Corinthians 9 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible