ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8

<< ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 8 >>
2 Corinthians 8 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Γνωρίζομεν
gnōrizomen
certify
δὲ
de
now
ὑμῖν,
umin
you
ἀδελφοί,
adelphoi
brethren
τὴν
tēn
the
χάριν
charin
grace
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
τὴν
tēn
the
δεδομένην
dedomenēn
given
ἐν
en
on
ταῖς
tais
the
ἐκκλησίαις
ekklēsiais
churches
τῆς
tēs
the
Μακεδονίας,
makedonias
Macedonia
2
ὅτι
oti
that
ἐν
en
in
πολλῇ
pollē
great
δοκιμῇ
dokimē
ordeal
θλίψεως
thlipseōs
affliction

ē
the
περισσεία
perisseia
abundance
τῆς
tēs
the
χαρᾶς
charas
joy
αὐτῶν
autōn
their
καὶ
kai
and

ē
the
κατὰ
kata
poverty
βάθους
bathous
deep
πτωχεία
ptōcheia
poverty
αὐτῶν
autōn
their
ἐπερίσσευσεν
eperisseusen
overflowed
εἰς
eis
unto
τὸ
to
the
πλοῦτος
ploutos
wealth
τῆς
tēs
the
ἁπλότητος
aplotētos
liberality
αὐτῶν·
autōn
their
3
ὅτι
oti
For
κατὰ
kata
according
δύναμιν,
dunamin
ability
μαρτυρῶ,
marturō
testify
καὶ
kai
and
παρὰ
para
beyond
δύναμιν,
dunamin
ability
αὐθαίρετοι
authairetoi
themselves
4
μετὰ
meta
with
πολλῆς
pollēs
much
παρακλήσεως
paraklēseōs
urging
δεόμενοι
deomenoi
begging
ἡμῶν
ēmōn
us
τὴν
tēn
the
χάριν
charin
favor
καὶ
kai
and
τὴν
tēn
the
κοινωνίαν
koinōnian
participation
τῆς
tēs
the
διακονίας
diakonias
support
τῆς
tēs
the
εἰς
eis
to
τοὺς
tous
the
ἁγίους,
agious
saints
5
καὶ
kai
and
οὐ
ou
not
καθὼς
kathōs
as
ἠλπίσαμεν
ēlpisamen
expected
ἀλλ'
alla
but
ἑαυτοὺς
eautous
themselves
ἔδωκαν
edōkan
gave
πρῶτον
prōton
first
τῷ

the
κυρίῳ
kuriō
Lord
καὶ
kai
and
ἡμῖν
ēmin
us
διὰ
dia
by
θελήματος
thelēmatos
will
θεοῦ
theou
God
6
εἰς
eis
in
τὸ
to
the
παρακαλέσαι
parakalesai
urged
ἡμᾶς
ēmas
we
Τίτον,
titon
Titus
ἵνα
ina
that
καθὼς
kathōs
as
προενήρξατο
proenērxato
begun
οὕτως
outōs
so
καὶ
kai
also
ἐπιτελέσῃ
epitelesē
complete
εἰς
eis
in
ὑμᾶς
umas
you
καὶ
kai
also
τὴν
tēn
the
χάριν
charin
grace
ταύτην.
tautēn
this
7
ἀλλ'
all
but
ὥσπερ
ōsper
just
ἐν
en
in
παντὶ
panti
everything
περισσεύετε,
perisseuete
abound
πίστει
pistei
faith
καὶ
kai
also
λόγῳ
logō
utterance
καὶ
kai
also
γνώσει
gnōsei
knowledge
καὶ
kai
also
πάσῃ
pasē
everything
σπουδῇ
spoudē
earnestness
καὶ
kai
also
τῇ

the
ἐξ
ex
inspired
ἡμῶν
ēmōn
our
ἐν
en
in
ὑμῖν
umin
you
ἀγάπῃ,
agapē
love
ἵνα
ina
that
καὶ
kai
also
ἐν
en
in
ταύτῃ
tautē
this
τῇ

the
χάριτι
chariti
grace
περισσεύητε.
perisseuēte
abound

 8
Οὐ
ou
not
κατ'
kat
by
ἐπιταγὴν
epitagēn
command
λέγω
legō
speaking
ἀλλὰ
alla
but
διὰ
dia
through
τῆς
tēs
the
ἑτέρων
eterōn
others
σπουδῆς
spoudēs
earnestness
καὶ
kai
also
τὸ
to
the
τῆς
tēs
the
ὑμετέρας
umeteras
your
ἀγάπης
agapēs
love
γνήσιον
gnēsion
sincerity
δοκιμάζων·
dokimazōn
proving
9
γινώσκετε
ginōskete
know
γὰρ
gar
For
τὴν
tēn
the
χάριν
charin
grace
τοῦ
tou
the
κυρίου
kuriou
Lord
ἡμῶν
ēmōn
our
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστοῦ,
christou
Christ
ὅτι
oti
that
δι'
di
sake
ὑμᾶς
umas
your
ἐπτώχευσεν
eptōcheusen
became
πλούσιος
plousios
rich
ὤν,
ōn
was
ἵνα
ina
so
ὑμεῖς
umeis
you
τῇ

the
ἐκείνου
ekeinou
his
πτωχείᾳ
ptōcheia
poverty
πλουτήσητε.
ploutēsēte
rich
10
καὶ
kai
also
γνώμην
gnōmēn
opinion
ἐν
en
herein
τούτῳ
toutō
this
δίδωμι·
didōmi
give
τοῦτο
touto
this
γὰρ
gar
for
ὑμῖν
umin
you
συμφέρει
sumpherei
advantage
οἵτινες
oitines
who
οὐ
ou
not
μόνον
monon
only
τὸ
to
the
ποιῆσαι
poiēsai
do
ἀλλὰ
alla
but
καὶ
kai
also
τὸ
to
the
θέλειν
thelein
desire
προενήρξασθε
proenērxasthe
before
ἀπὸ
apo
ago
πέρυσι·
perusi
last year
11
νυνὶ
nuni
now
δὲ
de
also
καὶ
kai
also
τὸ
to
the
ποιῆσαι
poiēsai
doing
ἐπιτελέσατε,
epitelesate
finish
ὅπως
opōs
that
καθάπερ
kathaper
just

ē
the
προθυμία
prothumia
readiness
τοῦ
tou
the
θέλειν,
thelein
desire
οὕτως
outōs
so
καὶ
kai
also
τὸ
to
the
ἐπιτελέσαι
epitelesai
finish
ἐκ
ek
of
τοῦ
tou
the
ἔχειν.
echein
able
12
εἰ
ei
if
γὰρ
gar
For

ē
the
προθυμία
prothumia
readiness
πρόκειται,
prokeitai
present
καθὸ
katho
according
ἐὰν
ean
that
ἔχῃ
echē
has
εὐπρόσδεκτος,
euprosdektos
acceptable
οὐ
ou
not
καθὸ
katho
according
οὐκ
ouk
not
ἔχει.
echei
has
13
οὐ
ou
not
γὰρ
gar
For
ἵνα
ina
that
ἄλλοις
allois
others
ἄνεσις,
anesis
ease
ὑμῖν
umin
you
θλῖψις,
thlipsis
affliction
ἀλλ'
all
but
ἐξ
ex
way
ἰσότητος·
isotētos
equality
ἐν
en
in
τῷ

the
νῦν
nun
henceforth
καιρῷ
kairō
time
τὸ
to
the
ὑμῶν
umōn
you
περίσσευμα
perisseuma
abundance
εἰς
eis
in
τὸ
to
the
ἐκείνων
ekeinōn
he
ὑστέρημα,
usterēma
need
14
ἵνα
ina
so
καὶ
kai
also
τὸ
to
this
ἐκείνων
ekeinōn
their
περίσσευμα
perisseuma
abundance
γένηται
genētai
become
εἰς
eis
for
τὸ
to
this
ὑμῶν
umōn
your
ὑστέρημα,
usterēma
need
ὅπως
opōs
that
γένηται
genētai
become
ἰσότης,
isotēs
equality
15
καθὼς
kathōs
As
γέγραπται·
gegraptai
written

 
o
the
τὸ
to
the
πολὺ
polu
much
οὐκ
ouk
no
ἐπλεόνασεν,
epleonasen
abound
 καὶ
kai
and

o
the
τὸ
to
the
ὀλίγον
oligon
little
οὐκ
ouk
no
ἠλαττόνησεν.
ēlattonēsen
have lack

 16
Χάρις
charis
thanks
δὲ
de
But
τῷ

which
θεῷ
theō
God
τῷ

which
διδόντι / δόντι
donti
puts
τὴν
tēn
which
αὐτὴν
autēn
same
σπουδὴν
spoudēn
earnestness
ὑπὲρ
uper
behalf
ὑμῶν
umōn
you
ἐν
en
into
τῇ

which
καρδίᾳ
kardia
heart
Τίτου,
titou
Titus
17
ὅτι
oti
For
τὴν
tēn
the
μὲν
men
only
παράκλησιν
paraklēsin
appeal
ἐδέξατο,
edexato
accepted
σπουδαιότερος
spoudaioteros
earnest
δὲ
de
but
ὑπάρχων
uparchōn
being
αὐθαίρετος
authairetos
himself
ἐξῆλθεν
exēlthen
gone
πρὸς
pros
unto
ὑμᾶς.
umas
you
18
συνεπέμψαμεν
sunepempsamen
sent
δὲ
de
And
μετ'
met
with
αὐτοῦ
autou
him
τὸν
ton
the
ἀδελφὸν
adelphon
brother
οὗ
ou
whose

o
the
ἔπαινος
epainos
fame
ἐν
en
in
τῷ

the
εὐαγγελίῳ
euangeliō
gospel
διὰ
dia
through
πασῶν
pasōn
all
τῶν
tōn
the
ἐκκλησιῶν,
ekklēsiōn
churches
19
οὐ
ou
not
μόνον
monon
only
δὲ,
de
And
ἀλλὰ
alla
but
καὶ
kai
also
χειροτονηθεὶς
cheirotonētheis
appointed
ὑπὸ
upo
by
τῶν
tōn
which
ἐκκλησιῶν
ekklēsiōn
churches
συνέκδημος
sunekdēmos
travel
ἡμῶν
ēmōn
us
ἐν / σὺν
sun
with
τῇ

which
χάριτι
chariti
grace
ταύτῃ
tautē
this
τῇ

which
διακονουμένῃ
diakonoumenē
administered
ὑφ'
uph
by
ἡμῶν
ēmōn
us
πρὸς
pros
to
τὴν
tēn
which
[αὐτοῦ]
autou
himself
τοῦ
tou
which
κυρίου
kuriou
Lord
δόξαν
doxan
glory
καὶ
kai
also
προθυμίαν
prothumian
readiness
ἡμῶν,
ēmōn
us
20
στελλόμενοι
stellomenoi
Avoiding
τοῦτο,
touto
this
μή

no
τις
tis
one
ἡμᾶς
ēmas
us
μωμήσηται
mōmēsētai
discredit
ἐν
en
in
τῇ

which
ἁδρότητι
adrotēti
abundance
ταύτῃ
tautē
this
τῇ

which
διακονουμένῃ
diakonoumenē
administration
ὑφ'
uph
by
ἡμῶν·
ēmōn
us
21
προνοοῦμεν
pronooumen
Providing
γὰρ
gar
and
καλὰ
kala
honorable
οὐ
ou
not
μόνον
monon
only
ἐνώπιον
enōpion
sight
κυρίου
kuriou
Lord
ἀλλὰ
alla
but
καὶ
kai
also
ἐνώπιον
enōpion
sight
ἀνθρώπων.
anthrōpōn
men
22
συνεπέμψαμεν
sunepempsamen
sent
δὲ
de
also
αὐτοῖς
autois
them
τὸν
ton
which
ἀδελφὸν
adelphon
brother
ἡμῶν
ēmōn
our
ὃν
on
whom
ἐδοκιμάσαμεν
edokimasamen
tested
ἐν
en
in
πολλοῖς
pollois
great
πολλάκις
pollakis
often
σπουδαῖον
spoudaion
diligent
ὄντα,
onta
be
νυνὶ
nuni
now
δὲ
de
also
πολὺ
polu
great
σπουδαιότερον
spoudaioteron
diligently
πεποιθήσει
pepoithēsei
confidence
πολλῇ
pollē
great
τῇ

which
εἰς
eis
in
ὑμᾶς.
umas
you
23
εἴτε
eite
if
ὑπὲρ
uper
of
Τίτου,
titou
Titus
κοινωνὸς
koinōnos
partner
ἐμὸς
emos
my
καὶ
kai
and
εἰς
eis
among
ὑμᾶς
umas
you
συνεργός·
sunergos
fellowhelper
εἴτε
eite
if
ἀδελφοὶ
adelphoi
brethren
ἡμῶν
ēmōn
our
ἀπόστολοι
apostoloi
messengers
ἐκκλησιῶν,
ekklēsiōn
churches
δόξα
doxa
glory
Χριστοῦ.
christou
Christ
24
τὴν
tēn
the
οὖν
oun
therefore
ἔνδειξιν
endeixin
proof
τῆς
tēs
the
ἀγάπης
agapēs
love
ὑμῶν
umōn
your
καὶ
kai
and
ἡμῶν
ēmōn
our
καυχήσεως
kauchēseōs
boasting
ὑπὲρ
uper
about
ὑμῶν
umōn
your
εἰς
eis
before
αὐτοὺς
autous
them
ἐνδείξασθε / ἐνδεικνύμενοι
endeiknumenoi
show
εἰς
eis
before
πρόσωπον
prosōpon
openly
τῶν
tōn
the
ἐκκλησιῶν.
ekklēsiōn
churches


<< 2 Corinthians 8 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible