ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10

<< ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ 10 >>
Hebrews 10 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Σκιὰν
skian
shadow
γὰρ
gar
For
ἔχων
echōn
has

o
those
νόμος
nomos
law
τῶν
tōn
those
μελλόντων
mellontōn
come
ἀγαθῶν,
agathōn
good things
οὐκ
ouk
not
αὐτὴν
autēn
very
τὴν
tēn
those
εἰκόνα
eikona
form
τῶν
tōn
those
πραγμάτων,
pragmatōn
things
κατ'
kat
year
ἐνιαυτὸν
eniauton
year
ταῖς
tais
those
αὐταῖς
autais
very
θυσίαις
thusiais
sacrifices
ἃς
as
which
προσφέρουσιν
prospherousin
offer
εἰς
eis
continually
τὸ
to
those
διηνεκὲς
diēnekes
continually
οὐδέποτε
oudepote
never
δύνανται / δύναται
dunatai
can
τοὺς
tous
those
προσερχομένους
proserchomenous
thereunto
τελειῶσαι·
teleiōsai
consecrate
2
ἐπεὶ
epei
otherwise
οὐκ
ouk
not
ἂν
an
whatever
ἐπαύσαντο
epausanto
ceased
προσφερόμεναι
prospheromenai
offered
διὰ
dia
because
τὸ
to
the
μηδεμίαν
mēdemian
no
ἔχειν
echein
had
ἔτι
eti
longer
συνείδησιν
suneidēsin
consciousness
ἁμαρτιῶν
amartiōn
sins
τοὺς
tous
the
λατρεύοντας
latreuontas
worshipers
ἅπαξ
apax
once for all
κεκαθαρισμένους;
kekatharismenous
cleansed
3
ἀλλ'
all
But
ἐν
en
in
αὐταῖς
autais
those
ἀνάμνησις
anamnēsis
reminder
ἁμαρτιῶν
amartiōn
sins
κατ'
kat
every
ἐνιαυτόν·
eniauton
year
4
ἀδύνατον
adunaton
impossible
γὰρ
gar
For
αἷμα
aima
blood
ταύρων
taurōn
bulls
καὶ
kai
and
τράγων
tragōn
goats
ἀφαιρεῖν
aphairein
take away
ἁμαρτίας.
amartias
sins

 5
Διὸ
dio
therefore
εἰσερχόμενος
eiserchomenos
comes
εἰς
eis
into
τὸν
ton
the
κόσμον
kosmon
world
λέγει,
legei
says

 θυσίαν
thusian
sacrifice
καὶ
kai
and
προσφορὰν
prosphoran
offering
οὐκ
ouk
not
ἠθέλησας,
ēthelēsas
desired
 σῶμα
sōma
body
δὲ
de
but
κατηρτίσω
katērtisō
prepared
μοι·
moi
me
 6
ὁλοκαυτώματα
olokautōmata
burnt offerings
καὶ
kai
and
περὶ
peri
for
ἁμαρτίας
amartias
sin
οὐκ
ouk
no
εὐδόκησας
eudokēsas
think good
 7
τότε
tote
then
εἶπον,
eipon
said
 ἰδοὺ
idou
behold
ἥκω
ēkō
come
 ἐν
en
in
κεφαλίδι
kephalidi
scroll
βιβλίου
bibliou
book
γέγραπται
gegraptai
written
περὶ
peri
of
ἐμοῦ,
emou
me
 τοῦ
tou
the
ποιῆσαι
poiēsai
do

o
the
θεός
theos
God
τὸ
to
the
θέλημά
thelēma
will
σου
sou
your

8
ἀνώτερον
anōteron
above
λέγων
legōn
saying
ὅτι
oti
for

 θυσίας
thusias
sacrifices
καὶ
kai
and
προσφορὰς
prosphoras
offerings
καὶ
kai
and
ὁλοκαυτώματα
olokautōmata
burnt offerings
καὶ
kai
and
περὶ
peri
for
ἁμαρτίας
amartias
sin
 οὐκ
ouk
not
ἠθέλησας
ēthelēsas
desired
οὐδὲ
oude
nor
εὐδόκησας,
eudokēsas
pleasure

αἵτινες
aitines
which
κατὰ
kata
according
νόμον
nomon
law
προσφέρονται,
prospherontai
offered
9
τότε
tote
then
εἴρηκεν,
eirēken
say
ἰδοὺ
idou
behold
ἥκω
ēkō
come
τοῦ
tou
the
ποιῆσαι
poiēsai
do
τὸ
to
the
θέλημά
thelēma
will
σου.
sou
your
ἀναιρεῖ
anairei
kill
τὸ
to
the
πρῶτον
prōton
first
ἵνα
ina
in order
τὸ
to
the
δεύτερον
deuteron
second
στήσῃ
stēsē
establish
10
ἐν
en
By

ō
this
θελήματι
thelēmati
will
ἡγιασμένοι
ēgiasmenoi
sanctified
ἐσμὲν
esmen
are
διὰ
dia
through
τῆς
tēs
the
προσφορᾶς
prosphoras
offering
τοῦ
tou
the
σώματος
sōmatos
body
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστοῦ
christou
Christ
ἐφάπαξ.
ephapax
once

 11
Καὶ
kai
and
πᾶς
pas
every
μὲν
men
even
ἱερεὺς
iereus
priest
ἕστηκεν
estēken
stands
καθ'
kath
daily
ἡμέραν
ēmeran
day
λειτουργῶν
leitourgōn
ministering
καὶ
kai
and
τὰς
tas
the
αὐτὰς
autas
same
πολλάκις
pollakis
oftentimes
προσφέρων
prospherōn
offering
θυσίας,
thusias
sacrifices
αἵτινες
aitines
which
οὐδέποτε
oudepote
never
δύνανται
dunantai
can
περιελεῖν
perielein
away
ἁμαρτίας,
amartias
sins
12
οὗτος
outos
these
δὲ
de
But
μίαν
mian
one
ὑπὲρ
uper
for
ἁμαρτιῶν
amartiōn
sins
προσενέγκας
prosenenkas
offered
θυσίαν
thusian
sacrifice
εἰς
eis
for
τὸ
to
the
διηνεκὲς
diēnekes
ever
ἐκάθισεν
ekathisen
sit down
ἐν
en
on
δεξιᾷ
dexia
hand
τοῦ
tou
the
θεοῦ,
theou
God
13
τὸ
to
the
λοιπὸν
loipon
henceforth
ἐκδεχόμενος
ekdechomenos
waiting
ἕως
eōs
until
τεθῶσιν
tethōsin
made
οἱ
oi
the
ἐχθροὶ
echthroi
enemies
αὐτοῦ
autou
his
ὑποπόδιον
upopodion
footstool
τῶν
tōn
the
ποδῶν
podōn
feet
αὐτοῦ.
autou
his
14
μιᾷ
mia
one
γὰρ
gar
For
προσφορᾷ
prosphora
offering
τετελείωκεν
teteleiōken
perfected
εἰς
eis
for
τὸ
to
those
διηνεκὲς
diēnekes
ever
τοὺς
tous
those
ἁγιαζομένους.
agiazomenous
sanctified

 15
Μαρτυρεῖ
marturei
testifies
δὲ
de
Whereof
ἡμῖν
ēmin
us
καὶ
kai
also
τὸ
to
the
πνεῦμα
pneuma
Spirit
τὸ
to
the
ἅγιον
agion
Holy
μετὰ
meta
after
γὰρ
gar
for
τὸ
to
the
εἰρηκέναι,
eirēkenai
command

 16
αὕτη
autē
this

ē
the
διαθήκη
diathēkē
covenant
ἣν
ēn
that
διαθήσομαι
diathēsomai
make
πρὸς
pros
with
αὐτοὺς,
autous
he
 μετὰ
meta
after
τὰς
tas
the
ἡμέρας
ēmeras
days
ἐκείνας,
ekeinas
those
λέγει
legei
says
κύριος·
kurios
Lord
 διδοὺς
didous
put
νόμους
nomous
laws
μου
mou
my
ἐπὶ
epi
above
καρδίας
kardias
heart
αὐτῶν
autōn
himself
 καὶ
kai
and
ἐπὶ
epi
above
τὴν
tēn
the
διάνοιαν
dianoian
mind
αὐτῶν
autōn
himself
ἐπιγράψω
epigrapsō
write
αὐτούς,
autous
he
 17
καὶ
kai
and
τῶν
tōn
the
ἁμαρτιῶν
amartiōn
sins
αὐτῶν
autōn
their
καὶ
kai
and
τῶν
tōn
the
ἀνομιῶν
anomiōn
iniquities
αὐτῶν
autōn
their
 οὐ
ou
no
μὴ

not
μνησθήσομαι
mnēsthēsomai
remember
ἔτι.
eti
more

18
ὅπου
opou
where
δὲ
de
now
ἄφεσις
aphesis
forgiveness
τούτων,
toutōn
these
οὐκέτι
ouketi
no more
προσφορὰ
prosphora
offering
περὶ
peri
for
ἁμαρτίας.
amartias
sin

 19
ἔχοντες
echontes
have
οὖν,
oun
therefore
ἀδελφοί,
adelphoi
brethren
παρρησίαν
parrēsian
confidence
εἰς
eis
to
τὴν
tēn
the
εἴσοδον
eisodon
enter
τῶν
tōn
the
ἁγίων
agiōn
holiest
ἐν
en
by
τῷ

the
αἵματι
aimati
blood
Ἰησοῦ,
iēsou
Jesus
20
ἣν
ēn
which
ἐνεκαίνισεν
enekainisen
inaugurated
ἡμῖν
ēmin
us
ὁδὸν
odon
way
πρόσφατον
prosphaton
new
καὶ
kai
and
ζῶσαν
zōsan
living
διὰ
dia
through
τοῦ
tou
the
καταπετάσματος,
katapetasmatos
veil
τοῦτ'
tout
this
ἔστιν
estin
are
τῆς
tēs
the
σαρκὸς
sarkos
flesh
αὐτοῦ,
autou
his
21
καὶ
kai
And
ἱερέα
ierea
priest
μέγαν
megan
great
ἐπὶ
epi
over
τὸν
ton
the
οἶκον
oikon
house
τοῦ
tou
the
θεοῦ,
theou
God
22
προσερχώμεθα
proserchōmetha
near
μετὰ
meta
with
ἀληθινῆς
alēthinēs
sincere
καρδίας
kardias
heart
ἐν
en
in
πληροφορίᾳ
plērophoria
assurance
πίστεως
pisteōs
faith
ῥεραντισμένοι
rerantismenoi
sprinkled
τὰς
tas
the
καρδίας
kardias
heart
ἀπὸ
apo
from
συνειδήσεως
suneidēseōs
conscience
πονηρᾶς
ponēras
evil
καὶ
kai
and
λελουσμένοι
lelousmenoi
washed
τὸ
to
the
σῶμα
sōma
bodies
ὕδατι
udati
water
καθαρῷ·
katharō
pure
23
κατέχωμεν
katechōmen
fast
τὴν
tēn
the
ὁμολογίαν
omologian
confession
τῆς
tēs
the
ἐλπίδος
elpidos
hope
ἀκλινῆ
aklinē
wavering
πιστὸς
pistos
faithful
γὰρ
gar
and

o
the
ἐπαγγειλάμενος,
epangeilamenos
promised
24
καὶ
kai
and
κατανοῶμεν
katanoōmen
consider
ἀλλήλους
allēlous
one another
εἰς
eis
to
παροξυσμὸν
paroxusmon
stimulate
ἀγάπης
agapēs
love
καὶ
kai
and
καλῶν
kalōn
good
ἔργων,
ergōn
deeds
25
μὴ

Not
ἐγκαταλείποντες
enkataleipontes
forsaking
τὴν
tēn
the
ἐπισυναγωγὴν
episunagōgēn
meeting
ἑαυτῶν,
eautōn
own
καθὼς
kathōs
as
ἔθος
ethos
habit
τισίν,
tisin
some
ἀλλὰ
alla
but
παρακαλοῦντες
parakalountes
encouraging
καὶ
kai
and
τοσούτῳ
tosoutō
all
μᾶλλον
mallon
more
ὅσῳ
osō
as
βλέπετε
blepete
see
ἐγγίζουσαν
engizousan
approaching
τὴν
tēn
the
ἡμέραν.
ēmeran
day

 26
ἑκουσίως
ekousiōs
willfully
γὰρ
gar
For
ἁμαρτανόντων
amartanontōn
sinning
ἡμῶν
ēmōn
we
μετὰ
meta
after
τὸ
to
the
λαβεῖν
labein
receiving
τὴν
tēn
the
ἐπίγνωσιν
epignōsin
knowledge
τῆς
tēs
the
ἀληθείας,
alētheias
truth
οὐκέτι
ouketi
no more
περὶ
peri
for
ἁμαρτιῶν
amartiōn
sins
ἀπολείπεται
apoleipetai
remains
θυσία,
thusia
sacrifice
27
φοβερὰ
phobera
terrifying
δέ
de
But
τις
tis
certain
ἐκδοχὴ
ekdochē
expectation
κρίσεως
kriseōs
judgment
καὶ
kai
and
πυρὸς
puros
fire
ζῆλος
zēlos
fury
ἐσθίειν
esthiein
consume
μέλλοντος
mellontos
will
τοὺς
tous
the
ὑπεναντίους.
upenantious
adversaries
28
ἀθετήσας
athetēsas
despised
τις
tis
anyone
νόμον
nomon
law
Μωϋσέως
mōuseōs
Moses
χωρὶς
chōris
without
οἰκτιρμῶν
oiktirmōn
mercy
ἐπὶ
epi
under
δυσὶν
dusin
two

ē
or
τρισὶν
trisin
three
μάρτυσιν
martusin
witnesses
ἀποθνῄσκει·
apothnēskei
dies
29
πόσῳ
posō
much
δοκεῖτε
dokeite
think
χείρονος
cheironos
severer
ἀξιωθήσεται
axiōthēsetai
deserve
τιμωρίας
timōrias
punishment

o
who
τὸν
ton
who
υἱὸν
uion
Son
τοῦ
tou
who
θεοῦ
theou
God
καταπατήσας
katapatēsas
foot
καὶ
kai
and
τὸ
to
who
αἷμα
aima
blood
τῆς
tēs
who
διαθήκης
diathēkēs
covenant
κοινὸν
koinon
unclean
ἡγησάμενος
ēgēsamenos
regarded
ἐν
en
in

ō
which
ἡγιάσθη,
ēgiasthē
sanctified
καὶ
kai
and
τὸ
to
who
πνεῦμα
pneuma
Spirit
τῆς
tēs
who
χάριτος
charitos
grace
ἐνυβρίσας;
enubrisas
insulted
30
οἴδαμεν
oidamen
know
γὰρ
gar
For
τὸν
ton
the
εἰπόντα
eiponta
said

 ἐμοὶ
emoi
me
ἐκδίκησις,
ekdikēsis
vengeance
ἐγὼ
egō
I
ἀνταποδώσω.
antapodōsō
repay

καὶ
kai
And
πάλιν,
palin
again

 κρινεῖ
krinei
judge
κύριος
kurios
Lord
τὸν
ton
the
λαὸν
laon
people
αὐτοῦ.
autou
his

31
φοβερὸν
phoberon
thing
τὸ
to
the
ἐμπεσεῖν
empesein
fall
εἰς
eis
into
χεῖρας
cheiras
hands
θεοῦ
theou
God
ζῶντος.
zōntos
living

 32
ἀναμιμνῄσκεσθε
anamimnēskesthe
remember
δὲ
de
But
τὰς
tas
the
πρότερον
proteron
former
ἡμέρας
ēmeras
days
ἐν
en
when
αἷς
ais
which
φωτισθέντες
phōtisthentes
enlightened
πολλὴν
pollēn
great
ἄθλησιν
athlēsin
conflict
ὑπεμείνατε
upemeinate
endured
παθημάτων,
pathēmatōn
sufferings
33
τοῦτο
touto
partly
μὲν
men
even
ὀνειδισμοῖς
oneidismois
reproaches
τε
te
both
καὶ
kai
and
θλίψεσιν
thlipsesin
tribulations
θεατριζόμενοι,
theatrizomenoi
gazingstock
τοῦτο
touto
partly
δὲ
de
partly
κοινωνοὶ
koinōnoi
sharers
τῶν
tōn
those
οὕτως
outōs
so
ἀναστρεφομένων
anastrephomenōn
treated
γενηθέντες.
genēthentes
becoming
34
καὶ
kai
and
γὰρ
gar
and
τοῖς
tois
the
δεσμίοις
desmiois
prisoners
συνεπαθήσατε
sunepathēsate
compassion
καὶ
kai
and
τὴν
tēn
the
ἁρπαγὴν
arpagēn
seizure
τῶν
tōn
the
ὑπαρχόντων
uparchontōn
goods
ὑμῶν
umōn
your
μετὰ
meta
joyfully
χαρᾶς
charas
joyfully
προσεδέξασθε
prosedexasthe
accepted
γινώσκοντες
ginōskontes
knowing
ἔχειν
echein
have
ἑαυτοὺς
eautous
yourselves
κρείττονα
kreittona
better
ὕπαρξιν
uparxin
possession
καὶ
kai
and
μένουσαν.
menousan
lasting
35
μὴ

not
ἀποβάλητε
apobalēte
cast away
οὖν
oun
therefore
τὴν
tēn
the
παρρησίαν
parrēsian
confidence
ὑμῶν,
umōn
your
ἥτις
ētis
which
ἔχει
echei
has
μεγάλην
megalēn
great
μισθαποδοσίαν.
misthapodosian
reward
36
ὑπομονῆς
upomonēs
endurance
γὰρ
gar
For
ἔχετε
echete
have
χρείαν
chreian
need
ἵνα
ina
so
τὸ
to
the
θέλημα
thelēma
will
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ποιήσαντες
poiēsantes
done
κομίσησθε
komisēsthe
receive
τὴν
tēn
the
ἐπαγγελίαν.
epangelian
promise

 37
ἔτι
eti
yet
γὰρ
gar
For
μικρὸν
mikron
little
ὅσον
oson
very
ὅσον,
oson
very
 
o
the
ἐρχόμενος
erchomenos
coming
ἥξει
ēxei
come
καὶ
kai
and
οὐ
ou
not
χρονίσει·
chronisei
delay
 38

o
the
δὲ
de
Now
δίκαιός
dikaios
just
μου
mou
my
ἐκ
ek
by
πίστεως
pisteōs
faith
ζήσεται,
zēsetai
live
 καὶ
kai
but
ἐὰν
ean
if
ὑποστείληται,
uposteilētai
back
 οὐκ
ouk
no
εὐδοκεῖ
eudokei
think good

ē
the
ψυχή
psuchē
soul
μου
mou
my
ἐν
en
in
αὐτῷ.
autō
him

39
ἡμεῖς
ēmeis
we
δὲ
de
But
οὐκ
ouk
not
ἐσμὲν
esmen
are
ὑποστολῆς
upostolēs
back
εἰς
eis
in
ἀπώλειαν
apōleian
destruction
ἀλλὰ
alla
but
πίστεως
pisteōs
faith
εἰς
eis
in
περιποίησιν
peripoiēsin
preserving
ψυχῆς.
psuchēs
soul


<< Hebrews 10 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible