ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6

<< ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6 >>
1 Timothy 6 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
ὅσοι
osoi
how great
εἰσὶν
eisin
are
ὑπὸ
upo
under
ζυγὸν
zugon
yoke
δοῦλοι,
douloi
slaves
τοὺς
tous
the
ἰδίους
idious
own
δεσπότας
despotas
masters
πάσης
pasēs
all
τιμῆς
timēs
honor
ἀξίους
axious
worthy
ἡγείσθωσαν,
ēgeisthōsan
regard
ἵνα
ina
so
μὴ

not
τὸ
to
the
ὄνομα
onoma
name
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
καὶ
kai
and

ē
the
διδασκαλία
didaskalia
doctrine
βλασφημῆται.
blasphēmētai
blaspheme
2
οἱ
oi
those
δὲ
de
And
πιστοὺς
pistous
believers
ἔχοντες
echontes
have
δεσπότας
despotas
masters
μὴ

not
καταφρονείτωσαν,
kataphroneitōsan
disrespectful
ὅτι
oti
because
ἀδελφοί
adelphoi
brethren
εἰσιν,
eisin
are
ἀλλὰ
alla
but
μᾶλλον
mallon
rather
δουλευέτωσαν,
douleuetōsan
serve
ὅτι
oti
because
πιστοί
pistoi
believers
εἰσιν
eisin
are
καὶ
kai
and
ἀγαπητοὶ
agapētoi
beloved
οἱ
oi
those
τῆς
tēs
those
εὐεργεσίας
euergesias
benefit
ἀντιλαμβανόμενοι.
antilambanomenoi
partake

 Ταῦτα
tauta
things
δίδασκε
didaske
teach
καὶ
kai
and
παρακάλει.
parakalei
preach
3
εἴ
ei
if
τις
tis
anyone
ἑτεροδιδασκαλεῖ
eterodidaskalei
otherwise
καὶ
kai
and
μὴ

not
προσέρχεται
proserchetai
agree
ὑγιαίνουσιν
ugiainousin
sound
λόγοις
logois
words
τοῖς
tois
those
τοῦ
tou
those
κυρίου
kuriou
Lord
ἡμῶν
ēmōn
our
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστοῦ
christou
Christ
καὶ
kai
and
τῇ

those
κατ'
kat
conforming
εὐσέβειαν
eusebeian
godliness
διδασκαλίᾳ,
didaskalia
doctrine
4
τετύφωται,
tetuphōtai
conceited
μηδὲν
mēden
nothing
ἐπιστάμενος,
epistamenos
understands
ἀλλὰ
alla
but
νοσῶν
nosōn
doting
περὶ
peri
about
ζητήσεις
zētēseis
questions
καὶ
kai
and
λογομαχίας,
logomachias
words
ἐξ
ex
whereof
ὧν
ōn
which
γίνεται
ginetai
arise
φθόνος
phthonos
envy
ἔρις
eris
strife
βλασφημίαι,
blasphēmiai
railings
ὑπόνοιαι
uponoiai
suspicions
πονηραί,
ponērai
evil
5
διαπαρατριβαὶ
diaparatribai
disputings
διεφθαρμένων
diephtharmenōn
depraved
ἀνθρώπων
anthrōpōn
men
τὸν
ton
the
νοῦν
noun
mind
καὶ
kai
and
ἀπεστερημένων
apesterēmenōn
deprived
τῆς
tēs
the
ἀληθείας,
alētheias
truth
νομιζόντων
nomizontōn
suppose
πορισμὸν
porismon
gain
εἶναι
einai
is
τὴν
tēn
the
εὐσέβειαν.
eusebeian
godliness
6
ἔστιν
estin
is
δὲ
de
But
πορισμὸς
porismos
means
μέγας
megas
great

ē
the
εὐσέβεια
eusebeia
godliness
μετὰ
meta
accompanied
αὐταρκείας·
autarkeias
contentment

 7
οὐδὲν
ouden
nothing
γὰρ
gar
For
εἰσηνέγκαμεν
eisēnenkamen
brought
εἰς
eis
into
τὸν
ton
the
κόσμον,
kosmon
world
 ὅτι
oti
so
οὐδὲ
oude
either
ἐξενεγκεῖν
exenenkein
take
τι
ti
anything
δυνάμεθα·
dunametha
cannot
 8
ἔχοντες
echontes
have
δὲ
de
And
διατροφὰς
diatrophas
food
καὶ
kai
and
σκεπάσματα,
skepasmata
covering
 τούτοις
toutois
therewith
ἀρκεσθησόμεθα.
arkesthēsometha
content

9
οἱ
oi
those
δὲ
de
But
βουλόμενοι
boulomenoi
want
πλουτεῖν
ploutein
rich
ἐμπίπτουσιν
empiptousin
fall
εἰς
eis
in
πειρασμὸν
peirasmon
temptation
καὶ
kai
and
παγίδα
pagida
snare
καὶ
kai
and
ἐπιθυμίας
epithumias
desires
πολλὰς
pollas
many
ἀνοήτους
anoētous
foolish
καὶ
kai
and
βλαβεράς,
blaberas
harmful
αἵτινες
aitines
which
βυθίζουσιν
buthizousin
plunge
τοὺς
tous
those
ἀνθρώπους
anthrōpous
men
εἰς
eis
in
ὄλεθρον
olethron
ruin
καὶ
kai
and
ἀπώλειαν.
apōleian
destruction
10
ῥίζα
riza
root
γὰρ
gar
For
πάντων
pantōn
all
τῶν
tōn
the
κακῶν
kakōn
evil
ἐστιν
estin
is

ē
the
φιλαργυρία,
philarguria
money
ἧς
ēs
which
τινες
tines
some
ὀρεγόμενοι
oregomenoi
longing
ἀπεπλανήθησαν
apeplanēthēsan
erred
ἀπὸ
apo
from
τῆς
tēs
the
πίστεως
pisteōs
faith
καὶ
kai
and
ἑαυτοὺς
eautous
themselves
περιέπειραν
periepeiran
pierced
ὀδύναις
odunais
griefs
πολλαῖς.
pollais
many

 11
σὺ
su
you
δέ,
de
also

ō
O
ἄνθρωπε
anthrōpe
man
θεοῦ
theou
God
ταῦτα
tauta
things
φεῦγε·
pheuge
flee
 δίωκε
diōke
pursue
δὲ
de
also
δικαιοσύνην
dikaiosunēn
righteousness
εὐσέβειαν
eusebeian
godliness
πίστιν,
pistin
faith
 ἀγάπην
agapēn
love
ὑπομονήν
upomonēn
perseverance
πραϋπαθίαν.
praupathian
meekness
 12
ἀγωνίζου
agōnizou
fight
τὸν
ton
the
καλὸν
kalon
good
ἀγῶνα
agōna
fight
τῆς
tēs
the
πίστεως,
pisteōs
faith
 ἐπιλαβοῦ
epilabou
lay hold on
τῆς
tēs
the
αἰωνίου
aiōniou
eternal
ζωῆς,
zōēs
life
εἰς
eis
whereunto
ἣν
ēn
which
ἐκλήθης
eklēthēs
called
 καὶ
kai
and
ὡμολόγησας
ōmologēsas
made
τὴν
tēn
the
καλὴν
kalēn
good
ὁμολογίαν
omologian
confession
 ἐνώπιον
enōpion
presence
πολλῶν
pollōn
many
μαρτύρων.
marturōn
witnesses
13
παραγγέλλω
parangellō
charge
σοι
soi
you
ἐνώπιον
enōpion
presence
τοῦ
tou
who
θεοῦ
theou
God
τοῦ
tou
who
ζῳογονοῦντος
zōogonountos
live
τὰ
ta
who
πάντα
panta
all things
καὶ
kai
and
Χριστοῦ
christou
Christ
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
τοῦ
tou
who
μαρτυρήσαντος
marturēsantos
testified
ἐπὶ
epi
before
Ποντίου
pontiou
Pontius
Πιλάτου
pilatou
Pilate
τὴν
tēn
who
καλὴν
kalēn
good
ὁμολογίαν,
omologian
confession
14
τηρῆσαί
tērēsai
keep
σε
se
you
τὴν
tēn
the
ἐντολὴν
entolēn
commandment
ἄσπιλον
aspilon
spot
ἀνεπίλημπτον
anepilēmpton
reproach
μέχρι
mechri
until
τῆς
tēs
the
ἐπιφανείας
epiphaneias
appearing
τοῦ
tou
the
κυρίου
kuriou
Lord
ἡμῶν
ēmōn
our
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστοῦ,
christou
Christ
15
ἣν
ēn
which
καιροῖς
kairois
time
ἰδίοις
idiois
proper
δείξει
deixei
bring

 
o
who
μακάριος
makarios
blessed
καὶ
kai
and
μόνος
monos
only
δυνάστης,
dunastēs
Sovereign
 
o
who
βασιλεὺς
basileus
king
τῶν
tōn
who
βασιλευόντων
basileuontōn
kings
 καὶ
kai
and
κύριος
kurios
Lord
τῶν
tōn
who
κυριευόντων,
kurieuontōn
lords
 16

o
Who
μόνος
monos
alone
ἔχων
echōn
possesses
ἀθανασίαν,
athanasian
immortality
 φῶς
phōs
light
οἰκῶν
oikōn
dwells
ἀπρόσιτον,
aprositon
unapproachable
 ὃν
on
whom
εἶδεν
eiden
be aware
οὐδεὶς
oudeis
no
ἀνθρώπων
anthrōpōn
man
οὐδὲ
oude
or
ἰδεῖν
idein
be aware
δύναται·
dunatai
can
 
ō
whom
τιμὴ
timē
honor
καὶ
kai
and
κράτος
kratos
dominion
αἰώνιον,
aiōnion
eternal
ἀμήν.
amēn
Amen

 17
Τοῖς
tois
those
πλουσίοις
plousiois
rich
ἐν
en
in
τῷ

those
νῦν
nun
present
αἰῶνι
aiōni
world
παράγγελλε
parangelle
instruct
μὴ

not
ὑψηλοφρονεῖν,
upsēlophronein
conceited
μηδὲ
mēde
or
ἠλπικέναι
ēlpikenai
trust
ἐπὶ
epi
in
πλούτου
ploutou
riches
ἀδηλότητι
adēlotēti
uncertainty
ἀλλ'
all
but
ἐπὶ
epi
in
θεῷ
theō
God
τῷ

those
παρέχοντι
parechonti
supplies
ἡμῖν
ēmin
us
πάντα
panta
all things
πλουσίως
plousiōs
richly
εἰς
eis
to
ἀπόλαυσιν,
apolausin
enjoy
18
ἀγαθοεργεῖν,
agathoergein
do good
πλουτεῖν
ploutein
rich
ἐν
en
in
ἔργοις
ergois
works
καλοῖς,
kalois
good
εὐμεταδότους
eumetadotous
generous
εἶναι
einai
distribute
κοινωνικούς,
koinōnikous
communicate
19
ἀποθησαυρίζοντας
apothēsaurizontas
storing
ἑαυτοῖς
eautois
themselves
θεμέλιον
themelion
foundation
καλὸν
kalon
good
εἰς
eis
against
τὸ
to
the
μέλλον,
mellon
future
ἵνα
ina
so
ἐπιλάβωνται
epilabōntai
lay hold on
τῆς
tēs
the
ὄντως
ontōs
indeed
ζωῆς.
zōēs
life

 20

ō
O
Τιμόθεε,
timothee
Timothy
τὴν
tēn
the
παραθήκην
parathēkēn
trust
φύλαξον
phulaxon
guard
ἐκτρεπόμενος
ektrepomenos
avoiding
τὰς
tas
the
βεβήλους
bebēlous
worldly
κενοφωνίας
kenophōnias
babblings
καὶ
kai
and
ἀντιθέσεις
antitheseis
oppositions
τῆς
tēs
the
ψευδωνύμου
pseudōnumou
called
γνώσεως,
gnōseōs
knowledge
21
ἥν
ēn
which
τινες
tines
some
ἐπαγγελλόμενοι
epangellomenoi
professed
περὶ
peri
concerning
τὴν
tēn
the
πίστιν
pistin
faith
ἠστόχησαν.
ēstochēsan
erred

 
ē
the
χάρις
charis
grace
μεθ'
meth
with
ὑμῶν.
umōn
you


<< 1 Timothy 6 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible