ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2

<< ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ 2 >>
2 Timothy 2 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Σὺ
su
you
οὖν,
oun
therefore
τέκνον
teknon
son
μου,
mou
my
ἐνδυναμοῦ
endunamou
strong
ἐν
en
in
τῇ

the
χάριτι
chariti
grace
τῇ

the
ἐν
en
in
Χριστῷ
christō
Christ
Ἰησοῦ,
iēsou
Jesus
2
καὶ
kai
also

a
which
ἤκουσας
ēkousas
heard
παρ'
par
of
ἐμοῦ
emou
me
διὰ
dia
presence
πολλῶν
pollōn
many
μαρτύρων,
marturōn
witnesses
ταῦτα
tauta
same
παράθου
parathou
entrust
πιστοῖς
pistois
faithful
ἀνθρώποις,
anthrōpois
men
οἵτινες
oitines
who
ἱκανοὶ
ikanoi
able
ἔσονται
esontai
be
καὶ
kai
also
ἑτέρους
eterous
others
διδάξαι.
didaxai
teach
3
συγκακοπάθησον
sunkakopathēson
suffer together
ὡς
ōs
as
καλὸς
kalos
good
στρατιώτης
stratiōtēs
soldier
Χριστοῦ
christou
Christ
Ἰησοῦ.
iēsou
Jesus
4
οὐδεὶς
oudeis
no
στρατευόμενος
strateuomenos
warreth
ἐμπλέκεται
empleketai
entangles
ταῖς
tais
the
τοῦ
tou
the
βίου
biou
life
πραγματείαις,
pragmateiais
affairs
ἵνα
ina
so
τῷ

the
στρατολογήσαντι
stratologēsanti
soldier
ἀρέσῃ,
aresē
please
5
ἐὰν
ean
if
δὲ
de
And
καὶ
kai
also
ἀθλῇ
athlē
competes
τις
tis
anyone
οὐ
ou
not
στεφανοῦται
stephanoutai
crown
ἐὰν
ean
if
μὴ

not
νομίμως
nomimōs
rules
ἀθλήσῃ.
athlēsē
competes
6
τὸν
ton
the
κοπιῶντα
kopiōnta
hard-working
γεωργὸν
geōrgon
farmer
δεῖ
dei
ought
πρῶτον
prōton
before
τῶν
tōn
the
καρπῶν
karpōn
crops
μεταλαμβάνειν.
metalambanein
partaker
7
νόει
noei
consider

o
the
λέγω·
legō
say
δώσει
dōsei
give
γάρ
gar
and
σοι
soi
you

o
the
κύριος
kurios
Lord
σύνεσιν
sunesin
understanding
ἐν
en
in
πᾶσιν.
pasin
everything

 8
Μνημόνευε
mnēmoneue
remember
Ἰησοῦν
iēsoun
Jesus
Χριστὸν
christon
Christ
ἐγηγερμένον
egēgermenon
risen
ἐκ
ek
out of
νεκρῶν,
nekrōn
dead
ἐκ
ek
out of
σπέρματος
spermatos
descendant
Δαυίδ,
dauid
David
κατὰ
kata
according
τὸ
to
the
εὐαγγέλιόν
euangelion
gospel
μου,
mou
my
9
ἐν
en
Wherein

ō
which
κακοπαθῶ
kakopathō
trouble
μέχρι
mechri
even
δεσμῶν
desmōn
imprisonment
ὡς
ōs
as
κακοῦργος,
kakourgos
criminal
ἀλλὰ
alla
but

o
the
λόγος
logos
word
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
οὐ
ou
not
δέδεται·
dedetai
imprisoned
10
διὰ
dia
reason
τοῦτο
touto
this
πάντα
panta
all things
ὑπομένω
upomenō
endure
διὰ
dia
reason
τοὺς
tous
those
ἐκλεκτούς,
eklektous
chosen
ἵνα
ina
so
καὶ
kai
also
αὐτοὶ
autoi
they
σωτηρίας
sōtērias
salvation
τύχωσιν
tuchōsin
obtain
τῆς
tēs
those
ἐν
en
in
Χριστῷ
christō
Christ
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
μετὰ
meta
with
δόξης
doxēs
glory
αἰωνίου.
aiōniou
eternal
11
πιστὸς
pistos
trustworthy

o
the
λόγος·
logos
statement

 εἰ
ei
if
γὰρ
gar
For
συναπεθάνομεν,
sunapethanomen
died
καὶ
kai
also
συζήσομεν·
suzēsomen
live
 12
εἰ
ei
if
ὑπομένομεν,
upomenomen
endure
καὶ
kai
also
συμβασιλεύσομεν·
sumbasileusomen
reign
 εἰ
ei
if
ἀρνησόμεθα,
arnēsometha
deny
κἀκεῖνος
kakeinos
also
ἀρνήσεται
arnēsetai
deny
ἡμᾶς·
ēmas
us
 13
εἰ
ei
if
ἀπιστοῦμεν,
apistoumen
faithless
ἐκεῖνος
ekeinos
he
πιστὸς
pistos
faithful
μένει,
menei
remains
 ἀρνήσασθαι
arnēsasthai
deny
γὰρ
gar
and
ἑαυτὸν
eauton
himself
οὐ
ou
cannot
δύναται.
dunatai
cannot

 14
Ταῦτα
tauta
things
ὑπομίμνῃσκε
upomimnēske
remind
διαμαρτυρόμενος
diamarturomenos
charging
ἐνώπιον
enōpion
presence
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
μὴ

not
λογομαχεῖν,
logomachein
dispute
ἐπ'
ep
to
οὐδὲν
ouden
useless
χρήσιμον,
chrēsimon
profit
ἐπὶ
epi
to
καταστροφῇ
katastrophē
ruin
τῶν
tōn
the
ἀκουόντων.
akouontōn
hearers
15
σπούδασον
spoudason
diligent
σεαυτὸν
seauton
yourself
δόκιμον
dokimon
approved
παραστῆσαι
parastēsai
present
τῷ

the
θεῷ
theō
God
ἐργάτην
ergatēn
workman
ἀνεπαίσχυντον,
anepaischunton
unashamed
ὀρθοτομοῦντα
orthotomounta
dividing
τὸν
ton
the
λόγον
logon
word
τῆς
tēs
the
ἀληθείας.
alētheias
truth
16
τὰς
tas
the
δὲ
de
But
βεβήλους
bebēlous
worldly
κενοφωνίας
kenophōnias
babblings
περιΐστασο·
periistaso
avoid
ἐπὶ
epi
unto
πλεῖον
pleion
more
γὰρ
gar
for
προκόψουσιν
prokopsousin
lead
ἀσεβείας
asebeias
ungodliness
17
καὶ
kai
and

o
the
λόγος
logos
talk
αὐτῶν
autōn
their
ὡς
ōs
like
γάγγραινα
gangraina
gangrene
νομὴν
nomēn
spread
ἕξει.
exei
eat
ὧν
ōn
whom
ἐστιν
estin
is
Ὑμέναιος
umenaios
Hymenaeus
καὶ
kai
and
Φίλητος,
philētos
Philetus
18
οἵτινες
oitines
who
περὶ
peri
concerning
τὴν
tēn
the
ἀλήθειαν
alētheian
truth
ἠστόχησαν,
ēstochēsan
erred
λέγοντες
legontes
saying
[τὴν]
tēn
the
ἀνάστασιν
anastasin
resurrection
ἤδη
ēdē
already
γεγονέναι,
gegonenai
past
καὶ
kai
and
ἀνατρέπουσιν
anatrepousin
upset
τήν
tēn
the
τινων
tinōn
some
πίστιν.
pistin
faith
19

o
those
μέντοι
mentoi
nevertheless
στερεὸς
stereos
firm
θεμέλιος
themelios
foundation
τοῦ
tou
those
θεοῦ
theou
God
ἕστηκεν,
estēken
stands
ἔχων
echōn
having
τὴν
tēn
those
σφραγῖδα
sphragida
seal
ταύτην
tautēn
this
ἔγνω
egnō
knows
κύριος
kurios
Lord
τοὺς
tous
those
ὄντας
ontas
are
αὐτοῦ,
autou
his
καί
kai
And
ἀποστήτω
apostētō
abstain
ἀπὸ
apo
from
ἀδικίας
adikias
wickedness
πᾶς
pas
everyone

o
those
ὀνομάζων
onomazōn
names
τὸ
to
those
ὄνομα
onoma
name
κυρίου.
kuriou
Lord
20
ἐν
en
in
μεγάλῃ
megalē
large
δὲ
de
now
οἰκίᾳ
oikia
house
οὐκ
ouk
not
ἔστιν
estin
are
μόνον
monon
only
σκεύη
skeuē
vessels
χρυσᾶ
chrusa
gold
καὶ
kai
also
ἀργυρᾶ
argura
of silver
ἀλλὰ
alla
but
καὶ
kai
also
ξύλινα
xulina
wood
καὶ
kai
also
ὀστράκινα,
ostrakina
earthenware
καὶ
kai
also

a
some
μὲν
men
even
εἰς
eis
to
τιμὴν
timēn
honor

a
some
δὲ
de
now
εἰς
eis
to
ἀτιμίαν·
atimian
dishonor
21
ἐὰν
ean
if
οὖν
oun
therefore
τις
tis
anyone
ἐκκαθάρῃ
ekkatharē
cleanses
ἑαυτὸν
eauton
himself
ἀπὸ
apo
from
τούτων,
toutōn
these
ἔσται
estai
be
σκεῦος
skeuos
vessel
εἰς
eis
unto
τιμήν,
timēn
honor
ἡγιασμένον,
ēgiasmenon
sanctified
εὔχρηστον
euchrēston
useful
τῷ

the
δεσπότῃ
despotē
master
εἰς
eis
unto
πᾶν
pan
every
ἔργον
ergon
work
ἀγαθὸν
agathon
good
ἡτοιμασμένον.
ētoimasmenon
prepared
22
τὰς
tas
those
δὲ
de
now
νεωτερικὰς
neōterikas
youthful
ἐπιθυμίας
epithumias
lusts
φεῦγε,
pheuge
flee
δίωκε
diōke
pursue
δὲ
de
now
δικαιοσύνην
dikaiosunēn
righteousness
πίστιν
pistin
faith
ἀγάπην
agapēn
love
εἰρήνην
eirēnēn
peace
μετὰ
meta
with
τῶν
tōn
those
ἐπικαλουμένων
epikaloumenōn
call
τὸν
ton
those
κύριον
kurion
Lord
ἐκ
ek
of
καθαρᾶς
katharas
pure
καρδίας.
kardias
heart
23
τὰς
tas
the
δὲ
de
But
μωρὰς
mōras
foolish
καὶ
kai
and
ἀπαιδεύτους
apaideutous
ignorant
ζητήσεις
zētēseis
speculations
παραιτοῦ,
paraitou
refuse
εἰδὼς
eidōs
knowing
ὅτι
oti
that
γεννῶσιν
gennōsin
produce
μάχας·
machas
quarrels
24
δοῦλον
doulon
bond-servant
δὲ
de
And
κυρίου
kuriou
Lord's
οὐ
ou
not
δεῖ
dei
must
μάχεσθαι
machesthai
quarrelsome
ἀλλὰ
alla
but
ἤπιον
ēpion
kind
εἶναι
einai
be
πρὸς
pros
unto
πάντας
pantas
all
διδακτικόν,
didaktikon
teach
ἀνεξίκακον,
anexikakon
patient
25
ἐν
en
In
πραΰτητι
prautēti
gentleness
παιδεύοντα
paideuonta
correcting
τοὺς
tous
those
ἀντιδιατιθεμένους,
antidiatithemenous
opposition
μήποτε
mēpote
peradventure
δώῃ
dōē
grant
αὐτοῖς
autois
them

o
those
θεὸς
theos
God
μετάνοιαν
metanoian
repentance
εἰς
eis
leading
ἐπίγνωσιν
epignōsin
knowledge
ἀληθείας
alētheias
truth
26
καὶ
kai
And
ἀνανήψωσιν
ananēpsōsin
recover their senses
ἐκ
ek
of
τῆς
tēs
the
τοῦ
tou
the
διαβόλου
diabolou
devil
παγίδος,
pagidos
snare
ἐζωγρημένοι
ezōgrēmenoi
take captive
ὑπ'
up
by
αὐτοῦ
autou
him
εἰς
eis
at
τὸ
to
the
ἐκείνου
ekeinou
his
θέλημα.
thelēma
will


<< 2 Timothy 2 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible