ΙΑΚΩΒΟΥ 4

<< ΙΑΚΩΒΟΥ 4 >>
James 4 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Πόθεν
pothen
whence
πόλεμοι
polemoi
quarrels
καὶ
kai
and
πόθεν
pothen
whence
μάχαι
machai
conflicts
ἐν
en
among
ὑμῖν
umin
you
οὐκ
ouk
not
ἐντεῦθεν
enteuthen
source
ἐκ
ek
of
τῶν
tōn
the
ἡδονῶν
ēdonōn
pleasures
ὑμῶν
umōn
your
τῶν
tōn
the
στρατευομένων
strateuomenōn
war
ἐν
en
among
τοῖς
tois
the
μέλεσιν
melesin
members
ὑμῶν;
umōn
your
2
ἐπιθυμεῖτε
epithumeite
lust
καὶ
kai
and
οὐκ
ouk
not
ἔχετε,
echete
have
φονεύετε
phoneuete
kill
καὶ
kai
and
ζηλοῦτε
zēloute
envious
καὶ
kai
and
οὐ
ou
not
δύνασθε
dunasthe
cannot
ἐπιτυχεῖν,
epituchein
obtain
μάχεσθε
machesthe
fight
καὶ
kai
and
πολεμεῖτε,
polemeite
quarrel
οὐκ
ouk
not
ἔχετε
echete
have
διὰ
dia
because
τὸ
to
the
μὴ

not
αἰτεῖσθαι
aiteisthai
ask
ὑμᾶς,
umas
you
3
αἰτεῖτε
aiteite
ask
καὶ
kai
and
οὐ
ou
not
λαμβάνετε
lambanete
receive
διότι
dioti
because
κακῶς
kakōs
amiss
αἰτεῖσθε,
aiteisthe
ask
ἵνα
ina
so
ἐν
en
upon
ταῖς
tais
the
ἡδοναῖς
ēdonais
pleasures
ὑμῶν
umōn
your
δαπανήσητε.
dapanēsēte
spend
4
μοιχαλίδες,
moichalides
adulteresses
οὐκ
ouk
not
οἴδατε
oidate
ye
ὅτι
oti
that

ē
the
φιλία
philia
friendship
τοῦ
tou
the
κόσμου
kosmou
world
ἔχθρα
echthra
hostility
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
ἐστιν;
estin
is
ὃς
os
whoever
ἐὰν
ean
if
οὖν
oun
therefore
βουληθῇ
boulēthē
wishes
φίλος
philos
friend
εἶναι
einai
be
τοῦ
tou
the
κόσμου,
kosmou
world
ἐχθρὸς
echthros
enemy
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
καθίσταται.
kathistatai
makes
5

ē
or
δοκεῖτε
dokeite
think
ὅτι
oti
that
κενῶς
kenōs
vain

ē
the
γραφὴ
graphē
Scripture
λέγει,
legei
speaks
πρὸς
pros
to
φθόνον
phthonon
jealously
ἐπιποθεῖ
epipothei
desires
τὸ
to
the
πνεῦμα
pneuma
Spirit

o
which
κατῴκισεν
katōkisen
dwelleth
ἐν
en
in
ἡμῖν,
ēmin
us
6
μείζονα
meizona
greater
δὲ
de
but
δίδωσιν
didōsin
gives
χάριν.
charin
grace
διὸ
dio
therefore
λέγει,
legei
says

 
o
the
θεὸς
theos
God
ὑπερηφάνοις
uperēphanois
proud
ἀντιτάσσεται,
antitassetai
opposed
 ταπεινοῖς
tapeinois
humble
δὲ
de
but
δίδωσιν
didōsin
gives
χάριν.
charin
grace

 7
ὑποτάγητε
upotagēte
submit
οὖν
oun
therefore
τῷ

the
θεῷ
theō
God
ἀντίστητε
antistēte
resist
δὲ
de
also
τῷ

the
διαβόλῳ
diabolō
devil
καὶ
kai
and
φεύξεται
pheuxetai
flee
ἀφ'
aph
from
ὑμῶν,
umōn
you
8
ἐγγίσατε
engisate
drew near
τῷ

the
θεῷ
theō
God
καὶ
kai
and
ἐγγίσει / ἐγγιεῖ
engiei
drew near
ὑμῖν
umin
you
καθαρίσατε
katharisate
cleanse
χεῖρας,
cheiras
hands
ἁμαρτωλοί,
amartōloi
sinners
καὶ
kai
and
ἁγνίσατε
agnisate
purify
καρδίας,
kardias
hearts
δίψυχοι.
dipsuchoi
double-minded
9
ταλαιπωρήσατε
talaipōrēsate
miserable
καὶ
kai
and
πενθήσατε
penthēsate
mourn
καὶ
kai
and
κλαύσατε.
klausate
weep

o
the
γέλως
gelōs
laughter
ὑμῶν
umōn
your
εἰς
eis
to
πένθος
penthos
mourning
μετατραπήτω
metatrapētō
turned
καὶ
kai
and

ē
the
χαρὰ
chara
joy
εἰς
eis
to
κατήφειαν.
katēpheian
gloom
10
ταπεινώθητε
tapeinōthēte
humble
ἐνώπιον
enōpion
presence
κυρίου
kuriou
Lord
καὶ
kai
and
ὑψώσει
upsōsei
exalt
ὑμᾶς.
umas
you

 11
Μὴ

not
καταλαλεῖτε
katalaleite
speak evil of
ἀλλήλων,
allēlōn
one another
ἀδελφοί.
adelphoi
brethren

o
the
καταλαλῶν
katalalōn
speak evil of
ἀδελφοῦ
adelphou
brethren

ē
or
κρίνων
krinōn
judges
τὸν
ton
the
ἀδελφὸν
adelphon
brethren
αὐτοῦ
autou
his
καταλαλεῖ
katalalei
speak evil of
νόμου
nomou
law
καὶ
kai
and
κρίνει
krinei
judges
νόμον·
nomon
law
εἰ
ei
if
δὲ
de
but
νόμον
nomon
law
κρίνεις,
krineis
judges
οὐκ
ouk
not
εἶ
ei
is
ποιητὴς
poiētēs
doer
νόμου
nomou
law
ἀλλὰ
alla
but
κριτής.
kritēs
judge
12
εἷς
eis
one
ἐστιν
estin
is
[ὁ]
o
who
νομοθέτης
nomothetēs
Lawgiver
καὶ
kai
and
κριτής
kritēs
judge

o
who
δυνάμενος
dunamenos
able
σῶσαι
sōsai
save
καὶ
kai
and
ἀπολέσαι·
apolesai
destroy
σὺ
su
you
δὲ
de
also
τίς
tis
who
εἶ
ei
is

o
who
κρίνων
krinōn
judge
τὸν
ton
who
πλησίον;
plēsion
near

 13
ἄγε
age
be
νῦν
nun
now
οἱ
oi
the
λέγοντες,
legontes
say
σήμερον
sēmeron
today

ē
or
αὔριον
aurion
tomorrow
πορευσόμεθα
poreusometha
go
εἰς
eis
into
τήνδε
tēnde
such
τὴν
tēn
the
πόλιν
polin
city
καὶ
kai
and
ποιήσομεν
poiēsomen
spend
ἐκεῖ
ekei
there
ἐνιαυτὸν
eniauton
year
καὶ
kai
and
ἐμπορευσόμεθα
emporeusometha
sell
καὶ
kai
and
κερδήσομεν·
kerdēsomen
profit
14
οἵτινες
oitines
yet
οὐκ
ouk
not
ἐπίστασθε
epistasthe
know
[τὸ]
to
what
τῆς
tēs
what
αὔριον
aurion
tomorrow
ποία
poia
what

ē
what
ζωὴ
zōē
life
ὑμῶν·
umōn
your
ἀτμὶς
atmis
vapor
γάρ
gar
and
ἐστε
este
be
[ἡ]
ē
what
πρὸς
pros
that
ὀλίγον
oligon
time
φαινομένη
phainomenē
appears
ἔπειτα
epeita
then
καὶ
kai
and
ἀφανιζομένη.
aphanizomenē
vanishes
15
ἀντὶ
anti
instead
τοῦ
tou
the
λέγειν
legein
say
ὑμᾶς,
umas
you
ἐὰν
ean
if

o
the
κύριος
kurios
Lord
θέλὴ / θελήσῃ
thelēsē
wills
καὶ
kai
also
ζήσομεν
zēsomen
live
καὶ
kai
also
ποιήσομεν
poiēsomen
do
τοῦτο
touto
this

ē
or
ἐκεῖνο.
ekeino
that
16
νῦν
nun
now
δὲ
de
But
καυχᾶσθε
kauchasthe
boast
ἐν
en
in
ταῖς
tais
the
ἀλαζονείαις
alazoneiais
arrogance
ὑμῶν·
umōn
your
πᾶσα
pasa
all
καύχησις
kauchēsis
boasting
τοιαύτη
toiautē
such
πονηρά
ponēra
evil
ἐστιν.
estin
is
17
εἰδότι
eidoti
knows
οὖν
oun
therefore
καλὸν
kalon
good
ποιεῖν
poiein
make
καὶ
kai
and
μὴ

not
ποιοῦντι,
poiounti
make
ἁμαρτία
amartia
sin
αὐτῷ
autō
him
ἐστιν.
estin
is


<< James 4 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible