ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4

<< ΠΕΤΡΟΥ Α΄ 4 >>
1 Peter 4 GNT: Westcott / Hort, UBS4 Variants


 1
Χριστοῦ
christou
Christ
οὖν
oun
therefore
παθόντος
pathontos
suffered
σαρκὶ
sarki
flesh
καὶ
kai
also
ὑμεῖς
umeis
yourselves
τὴν
tēn
the
αὐτὴν
autēn
same
ἔννοιαν
ennoian
purpose
ὁπλίσασθε
oplisasthe
arm
ὅτι
oti
because

o
the
παθὼν
pathōn
suffered
σαρκὶ
sarki
flesh
πέπαυται
pepautai
ceased
ἁμαρτίαις / ἁμαρτίας
amartias
sin
2
εἰς
eis
so
τὸ
to
the
μηκέτι
mēketi
no longer
ἀνθρώπων
anthrōpōn
men
ἐπιθυμίαις
epithumiais
lusts
ἀλλὰ
alla
but
θελήματι
thelēmati
will
θεοῦ
theou
God
τὸν
ton
the
ἐπίλοιπον
epiloipon
rest
ἐν
en
in
σαρκὶ
sarki
flesh
βιῶσαι
biōsai
live
χρόνον.
chronon
time
3
ἀρκετὸς
arketos
sufficient
γὰρ
gar
For

o
the
παρεληλυθὼς
parelēluthōs
past
χρόνος
chronos
time
τὸ
to
the
βούλημα
boulēma
desire
τῶν
tōn
the
ἐθνῶν
ethnōn
Gentiles
κατειργάσθαι
kateirgasthai
carried
πεπορευμένους
peporeumenous
walked
ἐν
en
in
ἀσελγείαις,
aselgeiais
sensuality
ἐπιθυμίαις,
epithumiais
lusts
οἰνοφλυγίαις,
oinophlugiais
drunkenness
κώμοις
kōmois
carousing
πότοις
potois
banquetings
καὶ
kai
and
ἀθεμίτοις
athemitois
abominable
εἰδωλολατρίαις.
eidōlolatriais
idolatries
4
ἐν
en
Wherein

ō
this
ξενίζονται
xenizontai
surprised
μὴ

not
συντρεχόντων
suntrechontōn
run
ὑμῶν
umōn
you
εἰς
eis
to
τὴν
tēn
the
αὐτὴν
autēn
same
τῆς
tēs
the
ἀσωτίας
asōtias
dissipation
ἀνάχυσιν
anachusin
excesses
βλασφημοῦντες,
blasphēmountes
malign
5
οἳ
oi
Who
ἀποδώσουσιν
apodōsousin
give
λόγον
logon
account
τῷ

the
ἑτοίμως
etoimōs
ready
[ἔχοντι]
echonti
is
κρίνοντι / κρῖναι
krinai
judge
ζῶντας
zōntas
living
καὶ
kai
and
νεκρούς.
nekrous
dead
6
εἰς
eis
for
τοῦτο
touto
cause
γὰρ
gar
For
καὶ
kai
even
νεκροῖς
nekrois
dead
εὐηγγελίσθη,
euēngelisthē
preach
ἵνα
ina
that
κριθῶσιν / κριθῶσι
krithōsi
judged
μὲν
men
though
κατὰ
kata
according
ἀνθρώπους
anthrōpous
men
σαρκὶ
sarki
flesh
ζῶσιν / ζῶσι
zōsi
live
δὲ
de
but
κατὰ
kata
according
θεὸν
theon
God
πνεύματι.
pneumati
spirit

 7
Πάντων
pantōn
all things
δὲ
de
But
τὸ
to
the
τέλος
telos
end
ἤγγικεν.
ēngiken
drew near
σωφρονήσατε
sōphronēsate
be sane
οὖν
oun
therefore
καὶ
kai
and
νήψατε
nēpsate
sober
εἰς
eis
unto
προσευχάς·
proseuchas
prayer
8
πρὸ
pro
above
πάντων
pantōn
all
τὴν
tēn
the
εἰς
eis
among
ἑαυτοὺς
eautous
yourselves
ἀγάπην
agapēn
love
ἐκτενῆ
ektenē
fervent
ἔχοντες,
echontes
keep
ὅτι
oti
because
ἀγάπη
agapē
love
καλύπτει
kaluptei
covers
πλῆθος
plēthos
multitude
ἁμαρτιῶν.
amartiōn
sins
9
φιλόξενοι
philoxenoi
hospitable
εἰς
eis
another
ἀλλήλους
allēlous
each other
ἄνευ
aneu
without
γογγυσμοῦ,
gongusmou
complaint
10
ἕκαστος
ekastos
man
καθὼς
kathōs
As
ἔλαβεν
elaben
received
χάρισμα
charisma
gift
εἰς
eis
another
ἑαυτοὺς
eautous
alone
αὐτὸ
auto
same
διακονοῦντες
diakonountes
minister
ὡς
ōs
as
καλοὶ
kaloi
good
οἰκονόμοι
oikonomoi
stewards
ποικίλης
poikilēs
manifold
χάριτος
charitos
grace
θεοῦ.
theou
God
11
εἴ
ei
whoever
τις
tis
any
λαλεῖ,
lalei
speaks
ὡς
ōs
one
λόγια
logia
utterances
θεοῦ·
theou
God
εἴ
ei
whoever
τις
tis
any
διακονεῖ
diakonei
serves
ὡς
ōs
one
ἐξ
ex
of
ἰσχύος
ischuos
strength
ἧς
ēs
which
χορηγεῖ
chorēgei
supplies

o
the
θεός,
theos
God
ἵνα
ina
so
ἐν
en
in
πᾶσιν
pasin
all things
δοξάζηται
doxazētai
glorified

o
the
θεὸς
theos
God
διὰ
dia
through
Ἰησοῦ
iēsou
Jesus
Χριστοῦ,
christou
Christ

ō
which
ἐστιν
estin
be

ē
the
δόξα
doxa
glory
καὶ
kai
and
τὸ
to
the
κράτος
kratos
dominion
εἰς
eis
for
τοὺς
tous
the
αἰῶνας
aiōnas
ever
τῶν
tōn
the
αἰώνων,
aiōnōn
ever
ἀμήν.
amēn
Amen

 12
ἀγαπητοί,
agapētoi
beloved
μὴ

not
ξενίζεσθε
xenizesthe
surprised
τῇ

the
ἐν
en
among
ὑμῖν
umin
you
πυρώσει
purōsei
trial
πρὸς
pros
to
πειρασμὸν
peirasmon
testing
ὑμῖν
umin
you
γινομένῃ
ginomenē
comes
ὡς
ōs
though
ξένου
xenou
strange thing
ὑμῖν
umin
you
συμβαίνοντος,
sumbainontos
happening
13
ἀλλὰ
alla
But
καθὸ
katho
degree
κοινωνεῖτε
koinōneite
share
τοῖς
tois
the
τοῦ
tou
the
Χριστοῦ
christou
Christ
παθήμασιν
pathēmasin
sufferings
χαίρετε,
chairete
rejoicing
ἵνα
ina
so
καὶ
kai
also
ἐν
en
when
τῇ

the
ἀποκαλύψει
apokalupsei
revelation
τῆς
tēs
the
δόξης
doxēs
glory
αὐτοῦ
autou
his
χαρῆτε
charēte
rejoicing
ἀγαλλιώμενοι.
agalliōmenoi
exultation
14
εἰ
ei
if
ὀνειδίζεσθε
oneidizesthe
reviled
ἐν
en
for
ὀνόματι
onomati
name
Χριστοῦ,
christou
Christ
μακάριοι,
makarioi
blessed
ὅτι
oti
because
τὸ
to
the
τῆς
tēs
the
δόξης
doxēs
glory
καὶ
kai
and
τὸ
to
the
τοῦ
tou
the
θεοῦ
theou
God
πνεῦμα
pneuma
Spirit
ἐφ'
eph
upon
ὑμᾶς
umas
you
ἀναπαύεται.
anapauetai
rests
15
μὴ

make
γάρ
gar
But
τις
tis
none
ὑμῶν
umōn
you
πασχέτω
paschetō
suffers
ὡς
ōs
as
φονεὺς
phoneus
murderer

ē
or
κλέπτης
kleptēs
thief

ē
or
κακοποιὸς
kakopoios
evildoer

ē
or
ὡς
ōs
as
ἀλλοτριεπίσκοπος·
allotriepiskopos
meddler
16
εἰ
ei
if
δὲ
de
also
ὡς
ōs
as
Χριστιανός
christianos
Christian
μὴ

not
αἰσχυνέσθω,
aischunesthō
ashamed
δοξαζέτω
doxazetō
glorify
δὲ
de
also
τὸν
ton
the
θεὸν
theon
God
ἐν
en
on
τῷ

the
ὀνόματι
onomati
name
τούτῳ.
toutō
this
17
ὅτι
oti
For

o
those
καιρὸς
kairos
time
τοῦ
tou
those
ἄρξασθαι
arxasthai
begin
τὸ
to
those
κρίμα
krima
judgment
ἀπὸ
apo
at
τοῦ
tou
those
οἴκου
oikou
household
τοῦ
tou
those
θεοῦ·
theou
God
εἰ
ei
if
δὲ
de
and
πρῶτον
prōton
first
ἀφ'
aph
at
ἡμῶν
ēmōn
us
τί
ti
what
τὸ
to
those
τέλος
telos
outcome
τῶν
tōn
those
ἀπειθούντων
apeithountōn
disbelieve
τῷ

those
τοῦ
tou
those
θεοῦ
theou
God
εὐαγγελίῳ;
euangeliō
gospel

 18
καὶ
kai
and
εἰ
ei
if

o
the
δίκαιος
dikaios
righteous
μόλις
molis
difficulty
σῴζεται,
sōzetai
saved
 
o
the
(δὲ)
de
also
ἀσεβὴς
asebēs
ungodly
καὶ
kai
and
ἁμαρτωλὸς
amartōlos
sinner
ποῦ
pou
what
φανεῖται;
phaneitai
become

19
ὥστε
ōste
therefore
καὶ
kai
also
οἱ
oi
those
πάσχοντες
paschontes
suffer
κατὰ
kata
according
τὸ
to
those
θέλημα
thelēma
will
τοῦ
tou
those
θεοῦ
theou
God
πιστῷ
pistō
faithful
κτίστῃ
ktistē
Creator
παρατιθέσθωσαν
paratithesthōsan
entrust
τὰς
tas
those
ψυχὰς
psuchas
souls
[αὐτῶν]
autōn
himself
ἐν
en
in
ἀγαθοποιΐᾳ.
agathopoiia
do good


<< 1 Peter 4 >>
Greek New Testament base text is the Westcott-Hort edition of 1881 with Readings of Nestle27/UBS4 shown via the following notation: [UBS4 only]; (WH only); WH / UBS4; WH ⇔ UBS4.

Punctuation and Paragraph Formatting based on the Punctuation and Paragraph Formatting based on the Greek New Testament using Unicode/UTF8 at the Christian Classics Ethereal Library.

Diacritics, morphology and word counts courtesy of MorphGNT.org, derived from the morphologically parsed GNT provided by UPenn's CCAT. Morphology is made available under a Creative Commons by-nc-sa license. For attribution purposes, please credit CCAT and James Tauber.

The GNT text is possible thanks to the hard work of several organizations, including the University of Pensylvania CCAT, German Bible Society, and Unbound Bible. The text has been made available strictly for scholarly, non-commercial applications.

English Bible Quotations (Mouseover verse numbers to view) from the World English Bible (WEB). Thank you to Michael Paul Johnson for making this work available.


Biblos Interlinear Bible